Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Brocenu novada teritorijas plānojuma galīgas redakcijas projekta un tā Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Brocēnu novada dome paziņo, ka 2005.gada 23. novembra domes sēdē (protokols Nr.22,14.§) ir pieņemts lēmums par Brocēnu novada domes teritorijas plānojuma galīgās redakcijas projekta un Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Izstrādātājs –Brocenu novada dome Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, LV –3851, tālrunis 3807308;

Dokumentu projektu, kuru ilgtermiņa perspektīva ir 12 gadi, sabiedriskās apspriešanas termiņš noteikts no 2005.gada 23. novembra līdz 2006. gada 9. janvārim.

Šī termiņa laikā ar dokumentu projektiem varēs iepazīties darba dienās no plkst. 8.30 līdz 16.30. Brocēnu novada domē Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, LV –3851, tālrunis 3807308; kā arī www.saldus.lv

Teritorijas plānojuma un Vides pārskata projektu sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2006. gada 5. janvārī Brocenu novada domē, Brocenu novada domes zālē Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, plkst. 15.00. 

Rakstiskos priekšlikumus un atsauksmes var iesniegt vai sūtīt pa pastu līdz 2006.gada 9. janvārim Brocēnu novada domes Perspektīvās attīstības nodaļai, Brocenu novada domē Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, LV –3851.

Juridiskām personām rakstiskās atsauksmēs noteikti jānorāda institūcijas nosaukums, aizpildīšanas datums un kontaktinformācija, bet fiziskām personām – vārds, uzvārds, adrese un aizpildīšanas datums. Atsauksmes anketa ir jāparaksta.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs