Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Bērzaunes pagasta teritorijas plānojuma 2009.-2021. gadam un Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu

Laikā no 2009.gada 31.marta līdz š.g. 12.maijam tiek izsludināta Bērzaunes pagasta teritorijas plānojuma 1.redakcijas 2.posma un Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana, organizējot sabiedriskās apspriešanas sanāksmi 2009.gada 17.aprīlī plkst.15.00 Bērzaunes pagasta Sauleskalnā, Aronas ielā 1, Bērzaunes pagastā Madonas rajonā. Sabiedriskās apspriešanas laikā būs pieejami Bērzaunes pagasta teritorijas plānojuma 1.redakcijas materiāli, Vides pārskata projekts, Attīstības programma, Madonas rajona un plānošanas reģiona plānojuma materiāli, kā arī pārskats par iedzīvotāju priekšlikumiem, kas saņemti teritorijas plānojuma pirmās redakcijas izstrādes gaitā, Bērzaunes pagasta padomē katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 17.00. Ar elektronisko Vides pārskata versiju iespējams iepazīties interneta mājaslapā www.videseksperti.lv.

Sabiedriskās apspriešanas laikā jebkurš interesents var iesniegt rakstiskus priekšlikumus Bērzaunes pagasta padomē, adrese: Aronas ielā 1, Sauleskalnā, Bērzaunes pagastā, kontaktpersona – plānojuma vadītāja Vineta Lamberte, tālr.29114065, e-pasta adrese: berzaune@madona.lv.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs