Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Bauskas rajona teritorijas plānojuma grozījumu un Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu

Saskaņā ar Bauskas rajona padomes 2006. gada 20. aprīļa sēdes lēmumu „Par Bauskas rajona teritorijas plānojuma grozījumu nodošanu sabiedriskai apspriešanai” (prot. Nr.4 6 p.) Bauskas rajona teritorijas plānojuma 2003.-2015. gadam grozījumu 1. redakcija un Vides pārskata projekts ir nodoti sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Bauskas rajona teritorijas plānojuma grozījumu izstrādātājs ir Bauskas rajona padome, Vides pārskata projekta izstrādātājs ir biedrība „Baltijas Vides forums” (Rīgā, Peldu ielā 26/28-505, kontaktpersona Jolanta Bāra, tālr. 7357546). Vides pārskats tiek sagatavots laika posmā no 10.03.2006. līdz 17.07.2006. un tas ir Bauskas rajona teritorijas plānojuma grozījumu sastāvdaļa.

Sabiedriskās apspriešanas otrais posms notiek līdz 05.07.2006. Priekšlikumi iesniedzami rakstiski Bauskas rajona padomē Bauskā, Uzvaras ielā 1, 221. kabinetā laikā no plkst. 900 līdz 1600. Ar Bauskas rajona teritorijas plānojuma grozījumiem, kā arī Vides pārskata projektu var iepazīties www.bef.lv. Bauskas rajona teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 17.maijā plkst. 1100. Par Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas sanāksmi tiks ziņots atsevišķi.”

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs