Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Balvu rajona teritorijas plānojuma 1.redakcijas 2.posma un vides pārskata sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu

Balvu rajona padome paziņo par Balvu rajona teritorijas plānojuma 1.redakcijas 2.posma un Vides pārskata sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu (rajona padomes sēdes prot.nr.10, 11.§).

Rajona teritorijas plānojumā tiek noteikta rajona teritorijas turpmākās plānotā (atļautās) izmantošanas nosacījumi un prasības ar ilgtermiņa perspektīvu uz 12 gadiem jautājumos, kas pārsniedz vienas vietējā pašvaldības administratīvās robežas. Vides pārskats ir izstrādāts, lai veiktu stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējumu un lai sekotu, kā rajona plānojumā tiek ņemtas vērā vides aizsardzības prasības.

Plānošanas dokumentus izstrādā konsultāciju uzņēmums SIA „Grupa93”.

Interesenti aicināti iepazīties ar teritorijas plānojuma un Vides pārskata materiāliem no š.g. 28.oktobra līdz 7.decembrim Balvu rajona padomes kancelejā (darbdienās no pulksten 8.30 līdz 16) un Balvu rajona bibliotēkas lasītavā (darbdienās no pulksten 11 līdz 19, sestdienās no pulksten 10 līdz 16) un sniegt rakstiskas atsauksmes Balvu rajona padomei.

Apmeklētāju pieņemšanas laiks rajona padomē darba dienās no pulksten 8.30 līdz 16. Par plānojuma sabiedriskās apspriešanas pasākumiem tiks izziņots rajona laikrakstā "Vaduguns". Tālr. uzziņām 4522456.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs