Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu
(par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu Baložu pilsētas teritorijas plānojumam)

Baložu pilsētas dome 25.11.1998. pieņēma lēmumu Nr.187 un 15.11.2005. lēmumu (protokols Nr.10, 20§) par Baložu pilsētas teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu. Saskaņā ar likumu “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” teritorijas plānojuma izstrādei nepieciešams veikt ietekmes uz vidi stratēģisko novērtējumu.

Vides pārskata projekts sagatavots Baložu pilsētas teritorijas plānojumam 2007. - 2019.gadam.

Vides pārskata projektu izstrādā SIA “Vides Konsultāciju Birojs”, Ezermalas ielā 24/26, Rīgā, tālr./ fakss 67557668; www.vkb.lv.

Joma, uz kuru attiecas plānošanas dokumenti: teritorijas plānošana.

Dokumentu izstrādes termiņš – Baložu pilsētas teritorijas plānojumam 2007. - 2019.gadam ir izstrādāta galīgā redakcija, kuras apstiprināšana tiek plānota 2007.gada decembrī.

Plānošanas dokumentu īstenošanas termiņš: Baložu pilsētas teritorijas plānojumam: 12 gadi.

Teritorija, kuru ietekmēs plānošanas dokumenta īstenošana: Baložu pilsēta.

Uzaicinām Jūs piedalīties sabiedriskajā apspriešanā, kur visi interesenti varēs iepazīties ar ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma procedūru un iegūt informāciju par vides pārskata projektu Baložu pilsētas teritorijas plānojumam 2007. - 2019.gadam.

Sabiedriskās apspriedes sanāksme notiks 2008.gada 03.janvārī plkst. 16.00 Baložu pilsētas kultūras namā, Skolas ielā 4, Baložos.

Ar Baložu pilsētas teritorijas plānojuma galīgo redakciju un SIA “Vides Konsultāciju Birojs” sagatavoto vides pārskata projektu var iepazīties no 08.12.2007. līdz 18.01.2008.:

Baložu pilsētas domē, Uzvaras prospektā 1a, Baložos, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 17.00; www.balozi.lv

SIA “Vides Konsultāciju Birojs”, Ezermalas ielā 24/26, Rīgā, tālr. 7557668; www.vkb.lv, katru darba dienu no plkst. 8.30 - 17.30.

Rakstiski priekšlikumi un ierosinājumi Baložu pilsētas teritorijas plānojuma vides pārskata projekta papildināšanai tiks gaidīti no 2007.gada 08.decembra līdz 2008.gada 18.janvārim SIA “Vides Konsultāciju Birojs”, Ezermalas ielā 24/26, Rīgā, LV-1014; tālrunis 7557668; e-pasts: birojs@vkb.lv 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs