Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
PAZIŅOJUMS

par Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu
(par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu Rīgas rajona Babītes pagasta Teritorijas plānojuma izstrādei).

Rīgas rajona Babītes pagasta padome saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi" 29.punktu 2005.gada 21.decembrī pieņēma lēmumu Nr.19 ,,Par Babītes pagasta Teritorijas plānojuma 2007.-2019.gadiem izstrādes uzsākšanu". Saskaņā ar Likumu par ietekmes uz vidi novērtējumu teritorijas plānojuma izstrādei nepieciešams veikt ietekmes uz vidi stratēģisko novērtējumu.

Vides pārskata projekts sagatavots Rīgas rajona Babītes pagasta Teritorijas plānojumam 2007. - 2019. gadam.

Vides pārskatu izstrādā SIA "Vides Konsultāciju Birojs", Ezermalas ielā 24/26, Rīgā, tālr. 7557668; www.vkb.lv .

Joma, uz kuru attiecas plānošanas dokumenti: teritorijas plānošana.

Dokumentu izstrādes termiņš - Rīgas rajona Babītes pagasta Teritorijas plānojums 2007. - 2019. gadam ir izstrādes stadijā un plānojuma galīgās redakcijas apstiprināšana tiek plānota 2007.gadā.

Plānošanas dokumentu īstenošanas termiņš: Rīgas rajona Babītes pagasta Teritorijas plānojumam: 12 gadi.

Teritorija, kuru ietekmēs plānošanas dokumenta īstenošana: Rīgas rajona Babītes pagasts.

Uzaicinām Jūs piedalīties sabiedriskajā apspriešanā, kur visi interesenti var iepazīties ar ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma procedūru un vides pārskata projektu Rīgas rajona Babītes pagasta Teritorijas plānojumam 2007. - 2019. gadam.

Ar SIA "Vides Konsultāciju Birojs" sagatavoto vides pārskata projektu var iepazīties

no 28.05.2007. līdz 09.07.2007.:

  • Rīgas rajona Babītes pagasta administrācijas ēkā, Piņķos, Centra ielā 4, katru darba dienu no pulkst. 8.30 līdz 17.00.
  • SJA "Vides Konsultāciju Birojs", Ezermalas ielā 24/26, Rīgā, tālr. 7557668;
  • www.vkb.lv

Aicinām piedalīties sabiedriskās apspriešanas sanāksmē 2007. gada 30. maijā pīkst. 18:00 Babītes vidusskolas zālē, Jūrmalas ielā 17, Piņķos.

Rakstiski priekšlikumi un ierosinājumi vides pārskata projekta papildināšanai Rīgas rajona Babītes pagasta Teritorijas plānojuma izstrādei tiks gaidīti no 2007.gada 23.maija līdz 2007.gada 2.jūlijam SIA "Vides Konsultāciju Birojs", Ezermalas ielā 24/26, Rīgā, LVI 014; tālrunis 7557668; e-pasts: birois@vkb.lv

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs