Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Aronas pagasta teritorijas plānojuma Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

Aronas pagasta padome paziņo par iespēju iepazīties ar pagasta teritorijas plānojuma stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros izstrādāto Vides pārskata projektu sabiedriskās apspriešanas laikā no 2007.gada 1.marta līdz 9.aprīlim.

Ar dokumentiem iespējams iepazīties Aronas pagasta padomes telpās (Melioratoru ielā 3, Kusa, Aronas pagasts, Madonas rajons, LV-4847) katru darba dienu no plkst. 8:00 līdz 16:30 un sniegt rakstiskus priekšlikumus. Ar izstrādāto Vides pārskata projektu iespējams iepazīties arī mājas lapā www.videseksperti.lv .

Sabiedriskās apspriešanas sapulce paredzēta 2007.gada 20.martā plkst. 16.00. Aronas pagasta padomes telpās.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs