Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Andzeļu pagasta teritorijas plānojuma 1. redakcijas Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

Andzeļu pagasta padome paziņo par iespēju iepazīties ar pagasta teritorijas plānojuma 1. redakcijas stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros izstrādāto Vides pārskata projektu.

Sabiedriskās apspriešanas laikā ar Vides pārskata dokumentu var iepazīties Andzeļu pagasta padomē, Ausekļi, darbadienās no 8.00-17.00 un interneta mājaslapā www.videseksperti.lv Sabiedriskās apspriešanas sanāksme tiks organizēta kopā ar teritorijas plānojuma 1. redakcijas sabiedrisko apspriešanu un notiks 2008. gada .25.septembrī plkst 14.00.pagasta padomē.

Visi ar Andzeļu pagasta teritorijas plānojuma Vides pārskatu saistītie priekšlikumi iesniedzami rakstiskā veidā pie pagasta sekretāres darba dienās no 8.00-12.00 un 13.00-17.00, vai iesūtāmi pa pastu Andzeļu pagasta padomei, Andzeļu pagasts, Krāslavas raj. LV -5696 no 2008. gada 10. septembra līdz 24. oktobrim.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs