Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Allažu pagasta teritorijas plānojuma vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas otrā posma organizēšanu

Allažu pagasta padome paziņo, ka Allažu pagasta teritorijas plānojuma (2006.-2018.gadiem) vides pārskata projektam noteikts sabiedriskās apspriešanas termiņš 40 dienas no publikācijas dienas laikrakstā.

Izstrādātājs Allažu pagasta padome, autors pagasta bioloģiskās daudzveidības konsultante dr. biol. Gaida Ābele. Sabiedriskās apspriešanas pasākumi notiek Allažu pagasta padomes ēkā Birzes ielā 4, Allažu pag., Rīgas raj., tālr 29491331, fakss fax 7970813, e-pasts info@allazi.lv, pārskats ievietots pašvaldības mājas lapa www.allazi.lv Apmeklētāju pieņemšana pagasta padomes būvvaldē, pirmdienās un ceturtdienās no 9.00-12.00 un 14.00 līdz 17.00.

Rakstiskus priekšlikumus par vides pārskatu, kas ietekmē Allažu pagasta administratīvo teritoriju, iesniedzami minot dzīves vietas adresi visā apspriešanas laikā pieņemšanas laikos pirmdienās un ceturtdienās no pulksten 9.00-12.00 un 14.00 līdz 17.00. Rakstiskiem priekšlikumiem jābūt noformētiem atbilstoši "Informācijas atklātības likumam", kā arī saskaņā ar lietvedības noteikumiem.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs