Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Aizkraukles rajona teritorijas plānojuma
1.redakcijas un vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

Aizkraukles rajona padome paziņo, ka saskaņā ar rajona padomes 2006.gada 22.novembra sēdes lēmumu Nr. 12§9 tiek uzsākta Aizkraukles rajona teritorijas plānojuma 1.redakcijas un vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana, kuras termiņš ir noteikts no 2006.gada 19.decembra līdz 2007.gada 30.janvārim.

Izvērtēšanai tiek nodota teritorijas plānojuma 1.redakcija un vides pārskata projekts. Ar izstrādātajiem materiāliem iespējams iepazīties Aizkraukles rajona padomes kancelejā, Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē, katru darbdienu no plkst. 9 līdz 16. un Aizkraukles rajona interneta mājas lapā: www.aizrp.lv.

Sabiedriskās apspriešanas 2.posma sanāksme notiks Aizkraukles rajona padomes sēžu zālē 1.stāvā 2007.gada 09.janvārī plkst. 11 – tikšanās ar institūciju un pašvaldību pārstāvjiem; plkst. 14 - tikšanās ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem.

Apmeklētāju pieņemšana sabiedrības viedokļa uzklausīšanai pirmdienās no plkst. 13 līdz 16 un ceturtdienās no plkst. 9 līdz 12, 35.telpā, 3.stāvā, Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē. Papildu informāciju var saņemt pa tālr. 5133903.

Rakstiskos priekšlikumus var iesniegt katru darba dienu no plkst.8-12 un 13-17 padomes kancelejā vai adresēt „Priekšlikums teritorijas plānojumam”, Aizkraukles rajona padomei, Lāčplēša ielā 1, LV 5101.

Aizkraukle rajona teritorijas plānojuma vides pārskatu izstrādā SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” (Skolas iela 10-8, Rīga, LV-1010; tālr.: 7242411).

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs