Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 

Par Aizkraukles novada Attīstības programmas 2008. – 2014. gadam 1.redakcjas un Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

Aizkraukles novada Attīstības programmas 2008. – 2014.gadam 1.redakcijas un  Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana (Aizkraukles novada domes 27.03.2008. sēdes lēmums Nr.106 (protokols Nr.5) notiks no 2008.gada 1.aprīļa  līdz. 2008.gada 13.maijam.

Aizkraukles novada Attīstības programmas 2008. – 2014.gadam Vides pārskatu izstrādā SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” (Skolas iela 10-8, Rīga, LV-1010; tālr. 7242411).

Aizkraukles novada Attīstības programmas 2008. – 2014. gadam pirmā redakcija un Vides pārskata projekts būs pieejami un ar tiem varēs iepazīties darbdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00 Aizkraukles novada kancelejā, 204.kab., Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, dokumenti tiks publicēti internetā – Aizkraukles pašvaldības mājas lapā www.aizkraukle.lv.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2008.gada 12.maijā plkst. 16.00, Aizkraukles pilsētas kultūras namā Spīdolas ielā 2, Aizkrauklē. Visi priekšlikumi un ierosinājumi iesniedzami rakstveidā Aizkraukles novada domē, kancelejā, 204.kab. darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00 vai nosūtāmi pa pastu: Aizkraukles novada dome, Lāčplēša ielā 1A, Aizkraukle, LV-5101. Ja iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, ir jāuzrāda sūtītāja adrese. Iebildumi un priekšlikumi, kas tiks iesniegti pēc minētā termiņa, kā arī anonīmi iesniegumi netiks ņemti vērā.

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs