Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Aiviekstes pagasta teritorijas plānojuma 2009.-2021.gadam vides pārskata sabiedrisko apspriešanu

Sabiedriskai apspriešanai tiek nodots Aiviekstes pagasta teritorijas plānojuma 2009.- 2021.gadam vides pārskats. Apspriešanai noteikts termiņš četrdesmit dienas no publikācijas dienas laikrakstā "STABURAGS". Vides pārskats ievietots Aizkraukles rajona padomes mājas lapā www.aizrp.lv.

Tikšanās notiks 2009. gada 23.aprīlī no pīkst. 11 līdz 13, tradīciju zālē ,,Kļavas" 1.Maija ielā 4, Aiviekstes pagastā. Izvērtēšanai nodoti un izstādīti šādi dokumenti: vides pārskats un Aiviekstes pagasta teritorijas plānojuma 2009.-2021. gadam pirmā redakcija; spēkā esošais pašvaldības teritorijas plānojums. Vides pārskatu sagatavoja SIA "NAGLA IF", biroja adrese Grīvas prospekts 4-17, Ogre LV5001, tel./fakss65022417.

Rakstiskus priekšlikumus adresēt pagasta padomei vai tos personīgi iesniegt sekretārei darba laikā no 8 līdz 13 un 14 līdz 17. Rakstiskiem priekšlikumiem jābūt atbilstošiem Informācijas atklātības likumam un noformētiem saskaņā ar lietvedības noteikumiem. Sīkāku informāciju var saņemt Aiviekstes pagasta padomē pa tālr. 65134837, fakss 65134801.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs