Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Ābeļu pagasta teritorijas plānojuma gala redakcijas stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

Ābeļu pagasta padome saskaņā ar 2007. gada 15. maija lēmumu (sēdes protokols nr. 11, 1.§), nodod apspriešanai Ābeļu pagasta teritorijas plānojuma gala redakciju un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projektu, nosakot sabiedriskās apspriešanas termiņu 40 dienas no paziņojuma publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Izstrādātājs - SIA "Nagla IF", Rūjiena, Raiņa iela 5, LV-4240, tālr. 4263662. Teritorijas plānojums aptver Ābeļu pagasta administratīvo teritoriju. Teritorijas plānojuma darbības laiks 12 gadi.

Ar Ābeļu pagasta teritorijas plānojuma stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projektu iespējams iepazīties mājas lapā vai Ābeļu pagasta padomē katru darba dienu no pulksten 9 līdz 17, adrese: Brodi, Ābeļu pagastā, Jēkabpils rajonā, LV-5212.

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes var iesniegt līdz 2007. gada 9. jūlijam Ābeļu pagasta padomē katru darba dienu no plkst. 9 līdz 17 vai sūtīt pa pastu: p.n. Ābeļi, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils rajons, LV-5212.

Tikšanās ar iedzīvotājiem par vides pārskatu notiks 2007. gada 11. jūnijā no plkst. 15 līdz 16 Ābeļu pagasta padomē, apmeklētāju pieņemšana - 2007. gada 11.jūnijā no plkst. 14 līdz 15 Ābeļu pagasta padomē.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs