Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Liepājas rajona teritorijas plānojuma grozījumu pirmās redakcijas un ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

Pamatojoties uz Ministru Kabineta noteikumu nr.770 (11.10.2005) „Rajona pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 31.punktu un Ministru Kabineta noteikumiem nr.157 (23.03.2004) „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”, Liepājas rajona padome ar 20.06.2008 sēdes lēmumu (protokols nr.6, 5.punkts) nodod sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai sagatavoto Liepājas rajona teritorijas plānojuma grozījumu pirmo redakciju un ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma Vides pārskata projektu.

Dokumenta nosaukums: Liepājas rajona teritorijas plānojuma grozījumi.

Izstrādātājs: Liepājas rajona padome, adrese: Liepāja, Graudu iela 27/29, tālrunis: 3422238, fakss: 3425408, e-pasts: lrp@lrp.lv.

Joma, uz kuru attiecas plānošanas dokuments: teritorijas plānošana.

Dokumenta izstrādes termiņš - Liepājas rajona teritorijas plānojuma grozījumu galīgās redakcijas apstiprināšana tiek plānota līdz 2008.gada beigām.

Plānošanas dokumenta īstenošanas ilgums: 12 gadi.

Teritorija, kuru ietekmēs plānošanas dokumenta īstenošana: Liepājas rajona administratīvā teritorija.

Liepājas rajona teritorijas plānojuma grozījumu pirmās redakcijas un Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas termiņš no 30.06.2008 līdz 15.08.2008.

Liepājas rajona teritorijas plānojuma grozījumu pirmās redakcijas un Vides pārskata projekta materiāli, kā arī citi materiāli saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, visā sabiedriskās apspriešanas laikā tiks izstādīti Liepājas rajona padomē, adrese: Liepāja, Graudu iela 27/29, LV3401, 2.stāvā, katru darba dienu no plkst. 08:00 līdz 16:00.

Sanāksme teritorijas plānojuma grozījumu un Vides pārskata projekta apspriešanai notiks 18.07.2008, plkst. 11:00, Liepājas rajona padomes konferenču zālē, adrese: Liepāja, Graudu iela 27/29, LV3401, 5.stāvā.

Apmeklētāju pieņemšana un rakstisko priekšlikumu iesniegšana Liepājas rajona padomē, katru darba dienu no 8:00 līdz 16:00, adrese: Graudu iela 27/29, Liepāja, LV3401, 2.stāvā, 203.kabinetā.

Ar Liepājas rajona teritorijas plānojuma grozījumu un ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma Vides pārskata projekta materiāliem var iepazīties arī Liepājas rajona padomes mājaslapā www.liepajasrajons.lv.

  

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs