Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Laidzes pagasta teritorijas plānojuma Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu.

Laidzes pagasta padome saskaņā ar MK 23.03.2004.noteikumu Nr. 157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” prasībām, nodod sabiedriskai apspriešanai Laidzes pagasta teritorijas plānojuma Vides pārskata projektu.

Dokumenta nosaukums: Laidzes pagasta teritorijas plānojums

Izstrādātājs: Laidzes pagasta padome, „Pagastmāja”, Laidze, Talsu rajons, tālr.63220947.

Joma, uz kuru attiecas plānošanas dokumenti: teritorijas plānošana.

Dokumentu izstrādes termiņš: 2008. gada septembris.

Plānošanas dokumentu īstenošanas termiņš Laidzes pagasta teritorijas plānojumam: 12 gadi.

Teritorija, kuru ietekmēs plānošanas dokumenta īstenošana: Laidzes pagasts.

Vides pārskata sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2008. gada 16.septembrī plkst. 18:00 brīvā laika pavadīšanas centra telpās, Laidzes pagastā, Talsu rajonā.

Iepazīties ar Laidzes pagasta teritorijas plānojumu un Vides pārskata projektu un iesniegt rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var no 01.09.2008. līdz 10.10.2008. Laidzes pagasta padomē, „Pagastmāja”, Laidze, Talsu rajons, katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 16.30.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs