Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam projekta 1.redakcijas un tās stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata sabiedriskās apspriešanas sanāksmi

2009.gada 8.jūlijā Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā, Lāčplēša ielā 27, 207.telpā, plkst.13.00 notiks Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam projekta 1.redakcijas un tās stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata sabiedriskās apspriešanas sanāksme.

Atbilstoši Attīstības plānošanas sistēmas likuma 11.panta devītajai daļai un likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.5. panta trešajai daļai, kā arī pamatojoties uz Nacionālās attīstības padomes 2009.gada 16.aprīļa lēmumu, no 2009.gada 27.aprīļa līdz 2009.gada 17.jūlijam notiek Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam projekta 1.redakcijas un tās stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana.

Ar sabiedriskajai apspriešanai nodotajiem dokumentu projektiem var iepazīties ministrijas interneta vietnē www.raplm.gov.lv, Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 2030.gadam izveidotajā interneta vietnē www.latvija2030.lv, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Attīstības plānošanas departamentā - Rīgā, Lāčplēša ielā 27, kā arī Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam projekta 1.redakcijas stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekta izstrādātāja SIA „Firma L4” interneta vietnē www.L4.lv.

Aicinām visus interesentus piedalīties sabiedriskās apspriešanas sanāksmē!

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs