Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Jēkabpils pilsētas Attīstības programmas 2007. – 2013. gadam Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

Jēkabpils pilsētas Attīstības programmas 2007. – 2013. gadam Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana (Jēkabpils pilsētas domes 27.12.2007. sēdes lēmums Nr. 599, prot. Nr.29, 28. §) notiks no 2008. gada 7.janvāra līdz 2008. gada 15.februārim.

Jēkabpils pilsētas Attīstības programmas 2007. – 2013. gadam Vides pārskatu izstrādā SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” (Skolas iela 10-8, Rīga, LV-1010; tālr.: 7242411).

Jēkabpils pilsētas Attīstības programmas 2007. – 2013. gadam aktuālā redakcija un Vides pārskata projekts būs pieejami un ar tiem varēs iepazīties darbdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 Jēkabpils pilsētas domes telpās, Vienas pieturas aģentūrā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, dokumenti tiks publicēti internetā – Jēkabpils pašvaldības mājas lapā www.jekabpils.lv.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 04.02.2008. plkst. 17.00, Jēkabpils rajona padomes konferenču zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī. Visi priekšlikumi un ierosinājumi iesniedzami rakstveidā Jēkabpils pilsētas domē darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 vai nosūtāmi pa pastu: Jēkabpils pilsētas dome, Brīvības ielā 120, Jēkbpilī, LV-5201 ar norādi “Vides pārskata projekta publiskā apspriešana”. Ja iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, ir jāuzrāda sūtītāja adrese. Iebildumi un priekšlikumi, kas tiks iesniegti pēc minētā termiņa, kā arī anonīmi iesniegumi netiks ņemti vērā.

 

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs