Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par plānošanas dokumenta “Cēsu pilsētas attīstības programma 2008.- 2014. gadam” Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu

Cēsu pilsētas dome informē, ka, pamatojoties uz domes lēmumu Nr.329, (18.punkts 17.04.2008.), publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai tiek nodots „Cēsu pilsētas attīstības programmas 2008.-2014. gadam” Vides pārskata projekts.

Sabiedriskās apspriešanas ilgums - no 2008.gada 21.aprīļa līdz 30. maijam.

Vides pārskata izstrādātājs ir Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļa, Raunas ielā 4, Cēsis, tālr. Nr.4161818,

Joma, uz kuru attiecas plānošanas dokuments ir attīstības plānošana.

Cēsu pilsētas attīstības programma 2008.- 2014. gadam ir izstrādes stadijā, tās apstiprināšana plānota 2008. gada otrajā ceturksnī. Plānošanas dokumenta īstenošanas termiņš – 7 gadi, teritorija, kuru ietekmēs plānošanas dokumenta īstenošana – Cēsu pilsēta.

Ar sagatavoto „Cēsu pilsētas attīstības programmu 2008.- 2014. gadam” un Vides pārskata projektu var iepazīties un rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus iesniegt Cēsu pilsētas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Raunas ielā 4, tālr.412345, (no plkst. 8.00 līdz 17.00),Cēsu pilsētas Domes Attīstības plānošanas nodaļā 301. kabinetā , Raunas ielā 4, tālr. 4161818.

Ar dokumentiem var iepazīties arī interneta mājas lapā www.cesis.lv, kā arī priekšlikumus un ierosinājumus sūtīt uz e-pastu: inta.adamsone@dome.cesis.lv

Cēsu pilsētas attīstības programmas 2008.- 2014. gadam Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2008. gada 14. maijā plkst. 17.00. Cēsu pilsētas Domes zālē, Raunas ielā 4.

Kontaktpersona: Inta Ādamsone, Cēsu pilsētas Domes Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja vietniece, speciāliste vides politikas jautājumos, tālr4161818;
e-pasts: inta.adamsone@dome.cesis.lv

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs