Vides pārraudzības valsts birojs

 
Ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma procedūru

SIVN procedūru nosaka:

Likums “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”

Ministru kabineta 2004. gada 23. marta noteikumi Nr. 157"Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums", ar grozījumiem kas izsludināti līdz 10.11.2009.


 


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs