Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Par plānošanas dokumentu vides pārskatiem izsniegtie Atzinumi

Atzinumi 2009.gads

Atzinuma Nr.

Atzinuma izsniegšanas datums

Plānošanas dokuments

1.

14.01.2009.

Andzeļu pagasta teritorijas plānojums. Atzinums

2.

20.01.2009.

Elkšņu pagasta teritorijas plānojums. Atzinums

3.

28.01.2009.

Nīcgales pagasta teritorijas plānojums 2008.-2020.gadam. Atzinums
4. 25.02.2009. Stalbes pagasta teritorijas plānojuma 2007.-2019.gadam grozījumi. Atzinums
5. 26.02.2009. Litenes pagasta teritorijas plānojums 2008-2020.gadam. Atzinums

6.

05.03.2009.

Jērcēnu pagasta teritorijas plānojuma grozījumi. Atzinums

7.

06.04.2009.

Lendžu pagasta teritorijas plānojuma 2003.-2015.gadam grozījumi. Atzinums

8.

07.04.2009.

Krimuldas pagasta teritorijas plānojums 2009.-2021.gadam Atzinums

9.

16.04.2009.

Medzes pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam grozījumi Atzinums

10.

23.04.2009.

Ziemeru pagasta teritorijas plānojuma 2003.-2015.gadam grozījumi.Atzinums

11.

23.04.2009.

Mārupes pagasta teritorijas plānojuma 2002.-2014.gadam 2009.gada grozījumi Atzinums

12.

05.05.2009.

Ķekavas pagasta teritorijas plānojums 2008.-2020.gadam Atzinums

13.

06.05.2009.

Jelgavas pilsētas ilgtermiņa attīstības stratēģija 2007. – 2020.gadam, Jelgavas pilsētas teritorijas plānojums 2008. – 2020.gadam un Jelgavas integrētās attīstības programma 2007. – 2013.gadam Atzinums

14.

13.05.2009.

Zvārtavas pagasta teritorijas plānojums 2008.-2020.gadam Atzinums

15.

18.05.2009.

Brocēnu novada teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumi Atzinums

16.

27.05.2009.

Lapmežciema novada teritorijas plānojums 2009.-2020.gadam Atzinums

17.

02.06.2009.

Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumu Vides pārskats Atzinums

18.

04.06.2009.

Burtnieku novada teritorijas plānojums 2015.-2021.gadam Atzinums

19.

05.06.2009.

Rundēnu pagasta teritorijas plānojums 2015.-2021.gadam Atzinums

20.

25.06.2009.

Mazzalves pagasta teritorijas plānojums 2009.-2021.gadam Atzinums

21.

25.06.2009.

Aiviekstes pagasta teritorijas plānojums 2009.-2021.gadam Atzinums

22.

03.07.2009.

Skaistas pagasta teritorijas plānojums 2008.-2020.gadam Atzinums

23.

07.07.2009.

Nīcas pagasta attīstības programma 2009.-2015.gadam Atzinums

24.

13.07.2009.

Ķeguma novada teritorijas plānojuma 2003.-2015.gadam grozījumi Atzinums

25.

15.07.2009.

Vides politikas pamatnostādnes 2009.-2015.gadam Atzinums

26.

17.07.2009.

Ņukšu pagasta teritorijas plānojums 2009.-2021.gadam Atzinums

27.

17.07.2009.

Bērzaunes pagasta teritorijas plānojums 2009.-2021.gadam Atzinums

28.

26.08.2009.

Daugavas baseina apgabala apsaimniekošanas plāns Atzinums

29.

26.08.2009.

Ventas baseina apgabala apsaimniekošanas plāns Atzinums

30.

26.08.2009.

Gaujas baseina apgabala apsaimniekošanas plāns Atzinums

31.

26.08.2009.

Lielupes baseina apgabala apsaimniekošanas plāns Atzinums

32.

15.10.2009.

Apes pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojuma 2007.-2019.gadam grozījumi Atzinums

33.

01.12.2009.

Stopiņu novada teritorijas plānojuma grozījumi Atzinums

34.

18.12.2009.

Garkalnes novada teritorijas plānojums 2009.-2021.gadam Atzinums

Atzinumi 2008.gads

Atzinuma Nr.

Atzinuma izsniegšanas datums

Plānošanas dokuments

1.

04.01.2008.

Klintaines pagasta teritorijas plānojums 2007.-2019.gadam.

2.

09.01.2008.

Liepājas pilsētas teritorijas Jūrmalas parka ziemeļu daļā starp Roņu ielu, Zvejnieku aleju, Kūrmājas prospektu un Baltijas jūras krasta līniju detālplānojums.

3.

11.01.2008.

Ciblas novada teritorijas plānojums 2007.-2019. gadam.

4.

14.01.2008.

Valkas rajona teritorijas plānojuma 2001.-2013. gadam grozījumi.

5.

22.01.2008.

Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības stratēģija 2007.-2018.gadam.

6.

23.01.2008.

Valmieras sociāli ekonomiskā attīstības programma 2008.-2014. gadam.

7.

28.01.2008.

Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojums 2007.-2027. gadam

8.

29.01.2008.

Gārsenes pagasta teritorijas plānojums 2007.-2019.gadam

9.

06.02.2008.

Raiskuma pagasta teritorijas plānojums 2008.-2020. gadam.

10.

07.02.2008.

Vecsalienas pagasta teritorijas plānojuma 2003.-2015.gadam grozījumi

11.

08.02.2008.

Tārgales pagasta teritorijas plānojums 2007.-2019.gadam.

12

12.02.2008.

Saukas pagasta teritorijas plānojums 2007.-2019.gadam.

13.

14.02.2008.

Naujenes pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2015.gadam grozījumi

14

15.02.2008.

Baložu pilsētas teritorijas plānojums 2007.-2019.gadam.

15.

19.02.2008.

Sidrabenes pagasta teritorijas plānojums 2006.-2018.gadam

16.

20.02.2008.

Ēveles pagasta teritorijas plānojums 2008.-2020.gadam

17.

27.02.2008.

Ventspils pilsētas attīstības programma 2007.-2013.gadam.

18.

28.02.2008.

Daudzeses pagasta teritorijas plānojums 2008.-2020. gadam.

19.

28.02.2008.

Sventes pagasta teritorijas plānojuma 2003.-2015. gadam grozījumi.

20.

05.03.2008.

Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma 2007.-2013.gadam.

21.

07.03.2008.

Lazdulejas pagasts teritorijas plānojums 2007.-2019.gadam.

22.

07.03.2008.

Mežotnes pagasta teritorijas plānojums 2008.-2020.gadam.

23.

14.03.2008.

Jēkabpils pilsētas attīstības programma 2007.-2013.gadam.

24.

14.03.2008.

Kuldīgas pilsētas teritorijas attīstības programma 2008.-2014. gadam.

25.

14.03.2008.

Sakas novada Pāvilostas pilsētas teritorijas plānojums 2008.-2020.gadam.

26

25.03.2008.

Rundāles pagasta teritorijas plānojuma 2003.-2015.gadam grozījumi.

27.

25.03.2008.

Mākoņkalna pagasta teritorijas plānojums 2008.-2020.gadam.

28.

26.03.2008.

Liepājas pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības programma 2008.-2014.gadam.

29.

07.04.2008.

Nagļu pagasta teritorijas plānojums 2008.-2020.gadam.

30.

07.04.2008.

Saldus pilsētas integrētā attīstības programma 2008.-2015.gadam.

31.

11.04.2008.

Olaines pagasta teritorijas plānojums 2007.-2019. gadam.

32.

18.04.2008.

Maļinovas pagasta teritorijas plānojums 2007.-2019. gadam.

33.

18.04.2008.

Vaiņodes pagasta teritorijas plānojums 2008.-2019. gadam.

34.

21.04.2008.

Madonas pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības programma 2008.-2014.gadam.

35.

06.05.2008.

Ventspils pilsētas detālplānojums Jaunupes iela 7.

36.

09.05.2008.

Smiltenes pilsētas attīstības programma 2008.-2014. gadam.

37.

10.05.2008.

Rēzeknes pilsētas integrētās attīstības programma 2007.-2013. gadam.

38.

04.06.2008.

Subates pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojums 2008.-2020. gadam.

39.

13.06.2008.

Ošupes pagasta teritorijas plānojums 2008.-2020. gadam.

40.

13.06.2008.

Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas Pārrobežu sadarbības programma 2007.-2013.gadam

41.

19.06.2008.

Talsu integrētā attīstības programma 2008.-2014. gadam.

42.

20.06.2008.

Aizkraukles novada integrētā attīstības programma 2008.-2014. gadam.

43.

03.07.2008.

Rudzātu pagasta teritorijas plānojums 2008.-2020.gadam.

44.

03.07.2008.

Vilces pagasta teritorijas plānojums 2008.-2020.gadam.

45.

04.07.2008.

Jēkabpils rajona teritorijas plānojums 2008.-2020. gadam.

46.

15.07.2008.

Cēsu pilsētas attīstības programma 2008.-2014.gadam.

47.

16.07.2008.

Murmastienes pagasta teritorijas plānojums 2008.-2020.gadam.

48.

24.07.2008.

Laucesas pagasta teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumi

49.

11.08.2008.

Līvānu novada integrētā attīstības programma 2008.-2014.gadam

50.

21.08.2008.

Rucavas pagasta teritorijas plānojuma 2000.-2012.gadam grozījumi

51.

22.08.2008.

Valmieras rajona teritorijas plānojums 2008.-2020.gadam

52.

02.09.2008.

Riebiņu novada teritorijas plānojums 2008.-2020.gadam

53.

19.09.2008.

Siguldas novada teritorijas plānojums 2007.-2019.gadam

54.

22.09.2008.

Gulbenes pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības programmas 2008.-2015.gadam Vides pārskats

55.

24.09.2008.

Sēlpils pagasta teritorijas plānojums 2008.-2020.gadam

56.

2.10.2008.

Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumi

57.

3.10.2008.

Daugavpils pilsētas attīstības programma „Mana pils – Daugavpils” 2008.-2014.gadam

58.

7.10.2008.

Asūnes pagasta teritorijas plānojums 2008.-2020.gadam

59.

28.11.2008.

Vārkavas novada teritorijas plānojuma 2002.-2014.gadam grozījumi

60.

10.12.2008.

Liepājas rajona teritorijas plānojuma 2004.-2016.gadam grozījumi (Atzinums)

61.

12.12.2008.

Sērenes pagasta teritorijas plānojums 2008.-2020.gadam (Atzinums)

62.

17.12.2008.

Laidzes pagasta teritorijas plānojums (Atzinums)

63.

17.12.2008.

Vecpiebalgas pagasta teritorijas plānojums (Atzinums)

64.

30.12.2008.

Ogres rajona teritorijas plānojums (Atzinums)

65.

30.12.2008.

Salaspils novada teritorijas plānojuma grozījumi (Atzinums)

Atzinumi 2007.gads

Atzinuma Nr.

Atzinuma izsniegšanas datums

Plānošanas dokuments

1

2007.gada 4.janvārī Andrupenes pagasta teritorijas plānojums 2006.-2018.gadam.

2

2007.gada 8.janvārī Bikstu pagasta teritorijas plānojums

3

2007.gada 5.janvārī Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2007. – 2016.gadam.

4

2007.gada 10.janvārī Pelēču pagasta teritorijas plānojums 2007.-2019.gadam.

5

2007.gada 12.janvāris Bārbeles pagasta teritorijas plānojums 2006.-2018.gadam.

6

2007.gada 12.janvāris Latvijas lauku attīstības valsts stratēģijas plāns 2007. – 2013.gadam.

7

2007.gada 18.janvāris Čornajas pagasta teritorijas plānojums 2007.-2019.gadam.

8

2007.gada 19.janvāris Sausnējas pagasta teritorijas plānojums.

9

2007.gada 23.janvāris Sedas pilsēta ar lauku teritoriju teritorijas plānojums 2006.-2018.gadam.

10

2007.gada 23.janvāris Kurzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojums 2006. – 2026.gadam.

11

2007.gada 25.janvāris Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojums 2006. – 2026. gadam.

12

2007.gada 26.janvāris Zivsaimniecības nozares Nacionālais stratēģiskais plāns 2007. – 2013.gadam”

13

2007.gada 29.janvāris Rucavas pagasta teritorijas plānojuma 2000. – 2012. gadam grozījumi.

14

2007.gada 2.februāris Nīcas pagasta teritorijas plānojums.

15

2007.gada 9.februāris Preiļu novada teritorijas plānojums

16

2007.gada 16.februāris Līgatnes pilsētas teritorijas plānojums 2006.-2018.gadam.

17

2007.gada 15.februāris Smārdes pagasta teritorijas plānojums 2006.-2018.gadam.

18

2007.gada 20.februāris Valles pagasta teritorijas plānojums

19

2007.gada 23.februāris Valmieras pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi.

20

2007.gada 27.februāris Kaunatas pagasta teritorijas plānojums 2006.-2018.gadam.

21

2007.gada 2.marts Valsts stratēģiskais ietvardokuments 2007. – 2013. gada periodam.

22

2007.gada 2.marts Darbības programma “Uzņēmējdarbība un inovācijas”.

23

2007.gada 5.marts Darbības programma “Cilvēkresursi un nodarbinātība”.

24

2007.gada 5.marts Darbības programma “Infrastruktūra un pakalpojumi”.

25

2007.gada 7.marts Gaviezes pagasta teritorijas plānojums 2006. – 2018. gadam.

26

2007.gada 12.marts Kūku pagasta teritorijas plānojums 2007. – 2019. gadam.

27

2007.gada 13.marts Latvijas lauku attīstības programma 2007.-2013.gadam.

28

2007.gada 15.marts Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi.

29

2007.gada 15.marts Valgundes pagasta teritorijas plānojums 2006. – 2018. gadam.

30

2007.gada 15.marts Mākoņkalna pagasta teritorijas plānojums 2006. – 2018. gadam.

31

2007.gada 20.marts Ranķu pagasta teritorijas plānojuma grozījumi

32

2007.gada 22.marts Limbažu rajona teritorijas plānojums

33

2007.gada 26.marts Mētrienas pagasta teritorijas plānojums 2007.-2019.gadam.

34

2007.gada 29.marts Rumbas pagasta teritorijas plānojums 2006.-2018.gadam.

35

2007.gada 30.marts Gudenieku pagasta teritorijas plānojuma grozījumi.

36

2007.gada 30.marts Ilūkstes novada teritorijas plānojums 2007. – 2019. gadam.

37

2007.gada 3.aprīlis Ēdoles pagasta teritorijas plānojums 2006. – 2018. gadam.

38

2007.gada 4.aprīlis Skrundas pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojums 2006.-2018.gadam.

39

2007.gada 11.aprīlis Kocēnu pagasta teritorijas plānojums 2007. – 2019. gadam.

40

2007.gada 14.aprīlis Kursīšu pagasta teritorijas plānojums 2006. – 2018. gadam.

41

2007.gada 3.maijs Indrānu pagasta teritorijas plānojums 2007.-2019. gadam

42

2007.gada 10.maijs Aizkraukles rajona teritorijas plānojums 2006.-2018.gadam

43

2007.gada 15.maijs Penkules pagasta teritorijas plānojums 2006.-2018.gadam.

44

2007.gada 18.maijs Talsu rajona teritorijas plānojums 2007.-2019.gadam.

45

2007.gada 23.maijs Atašienes pagasta teritorijas plānojums 2007.-2019.gadam.

46

2007.gada 31.maijs Igaunijas un Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2007.-2013.gadam.

47

2007.gada 4.jūnijs Tukuma rajona teritorijas plānojums 2007.-2019. gadam.

48

2007.gada 7.jūnijs Meņģeles pagasta teritorijas plānojums 2007.-2019. gadam.

49

2007.gada 11.jūnijs Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma 2007.-2013.gadam.

50

2007.gada 14.jūnijs Ventspils rajona teritorijas plānojums 2007.-2019. gadam.

51

2007.gada 15.jūnijs Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007.-2013.gadam.

52

2007.gada 25.jūnijs Kaplavas pagasta teritorijas plānojums 2007.-2019. gadam.

53

2007.gada 26.jūnijs Inčukalna novada teritorijas plānojums 2007.-2019.gadam

54

2007.gada 27.jūnijs Allažu pagasta teritorijas plānojums 2007.-2019.gadam.

55

2007.gada 27.jūnijs Lībagu pagasta teritorijas plānojums 2007.-2019.gadam.

56

2007.gada 27.jūnijs Aronas pagasta teritorijas plānojums 2007.-2019.gadam.

57

2007.gada 29.jūnijs Sējas novada teritorijas plānojums 2007.-2019.gadam

58

2007.gada 16.jūlijs Centrālā Baltijas jūras pārrobežu sadarbības programma 2007.-2013.gadam.

59

2007.gada 23.jūlijs Priekšlikumu izstrāde nacionālā plāna plūdu risku novēršanai un samazināšanai.

60

2007.gada 27.jūlijs Starpreģionu sadarbības programma (INTERREG IVC) 2007.-2013.gadam.

61

2007.gada 30.jūlijs Kombuļu pagasta teritorijas plānojums.

62

2007.gada 31.jūlijs Gaigalavas pagasta teritorijas plānojums 2007.-2019.gadam.
63 2007.gada 6. augusts Kuldīgas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi.
64 2007.gada 8. augusts Salas pagasta teritorijas plānojums 2007.-2019. gadam
65 2007.gada 13.augusts Rīcības programma Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam.
66 2007.gada 14.augusts Vērgales pagasta teritorijas plānojums

67

2007. gada 3.septembris Bārtas pagasta teritorijas plānojums 2007.-2019.gadam.

68

2007. gada 5. septembris Rendas pagasta teritorijas plānojums 2007.-2019.gadam.

69

2007. gada 7. septembris Babītes pagasta teritorijas plānojums 2007.-2019.gadam.

70

2007.gada 12.septembris Līvbērzes pagasta teritorijas plānojums 2007.-2019.gadam.

71

2007.gada 19.septembris Riebiņu novada teritorijas plānojums 2004.-2016. gadam

72

2007.gada 1.oktobris Ziru pagasta teritorijas plānojums 2007.-2019. gadam.

73.

2007.gada 3.oktobris Lejasciema pagasta teritorijas plānojuma grozījumi.

74

2007.gada 8.oktobris Vaives pagasta teritorijas plānojums 2007.-2019. gadam.

75

2007.gada 19.oktobris Lazdukalna pagasta teritorijas plānojums 2008.-2020. gadam.

76

2007.gada 25.oktobris Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.-2019.gadam

77

2007.gada 31.oktobris Zalves pagasta teritorijas plānojums 2007.-2019.gadam.

78.

2007.gada 7.novembrī Sarkaņu pagasta teritorijas plānojums 2007.-2019.gadam.

79.

2007.gada 13.novembrī Ābeļu pagasta teritorijas plānojums 2007.-2019.gadam

80

2007.gada 21. novembrī Vērēmu pagasta teritorijas plānojums 2006.-2018. gadam.

81

2007. gada 28. novembrī Praulienas pagasta teritorijas plānojums 2008.-2020. gadam.

82

2007. gada 28. novembrī Vilpulkas pagasta teritorijas plānojuma 2007.-2019. gadam grozījumi.

83

2007.gada 10.decembris Tumes pagasta teritorijas plānojums 2007.-2019.gadam.

84

2007.gada 17.decembris Slampes pagasta teritorijas plānojums 2007.-2019.gadam.

85

2007.gada 17.decembris Rīgas rajona teritorijas plānojums 2007.-2019.gadam.

86

2007.gada 19.decembris Inešu pagasta teritorijas plānojums 2006.-2018.gadam.

87

2007.gada 27.decembris Kalnciema pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojums 2007.-2019.gadam.

88

2007.gada 27.decembris Valkas pagasta teritorijas plānojums 2007.-2019.gadam.

2006.gads

Atzinuma
Nr.

Atzinuma izsniegšanas datums

Plānošanas dokuments

1.

2006.gada 3.janvāris Detālplānojums “Gaiziņa kaimiņš” Bērzaunes un Vestienas pagastos

2.

2006.gada 6.janvāris Vestienas pagasta teritorijas plānojums

3.

2006.gada 9.janvāris Kārķu pagasta teritorijas plānojums

4.

2006.gada 10.janvāris Variešu pagasta teritorijas plānojums

5.

2006.gada 13.janvāris Novadnieku pagasta teritorijas plānojums

6.

2006.gada 16.janvāris Daugavpils pilsētas teritorijas plānojums

7.

2006.gada 16.janvāris Goliševas pagasta teritorijas plānojums

8.

2006.gada 17.janvāris Ropažu pagasta teritorijas plānojums

9.

2006.gada 24.janvāris Variņu pagasta teritorijas plānojums

10.

2006.gada 31.janvāris Līvānu novada teritorijas plānojums

11.

2006.gada 1.februāris Taurupes pagasta teritorijas plānojums

12.

2006.gada 3.februāris Ogres novada teritorijas plānojums

13.

2006.gada 8.februāris Šķilbēnu pagasta teritorijas plānojums

14.

2006.gada 9.februāris Žīguru pagasta teritorijas plānojums

15.

2006.gada 15.februāris Gulbenes rajona teritorijas plānojuma grozījumi

16.

2006.gada 27.februāris Vecates pagasta teritorijas plānojums

17.

2006.gada 27.februāris Skaistkalnes pagasta teritorijas plānojums

18.

2006.gada 3.marts Ramatas pagasta teritorijas plānojums

19.

2006.gada 6.marts Rīgas reģiona attīstības programma 2005. – 2011.gadam un Rīgas plānošanas reģiona teritorijas plānojums 2005. – 2025.gadam

20.

2006.gada 14.marts Lēdurgas pagasta teritorijas plānojums

21.

2006.gada 14.marts Liepājas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi

22.

2006.gada 21.marts Salnavas pagasta teritorijas plānojums

23.

2006.gada 27.marts Ļaudonas pagasta teritorijas plānojums

24.

2006.gada 10.aprīlis Dundagas pagasta teritorijas plānojums

25.

2006.gada 18.aprīlis Durbes novada teritorijas plānojums

26.

2006.gada 24.aprīlis Daukstu pagasta teritorijas plānojums

27.

2006.gada 28.aprīlis Pāles pagasta teritorijas plānojums

28.

2006.gada 18.maijs Stradu pagasta teritorijas plānojums

29.

2006.gada 25.maijs Laucienes pagasta teritorijas plānojums

30.

2006.gada 25.maijs Indras pagasta teritorijas plānojums

31.

2006.gada 26.maijs Staiceles pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojums

32.

2006.gada 31.maijs Ludzas rajona teritorijas plānojums

33.

2006.gada 12.jūnijs Rankas pagasta teritorijas plānojums

34.

2006.gada 9.jūnijs Atjaunojamo energoresursu izmantošanas pamatnostādnes 2006. – 2010.gadam

36.

2006.gada 26.jūnijs Madlienas pagasta teritorijas plānojums

37.

2006.gada 30.jūnijs Palsmanes pagasta teritorijas plānojums

38.

2006.gada 11.jūlijs Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojums

39.

2006.gada 26.jūlijs Kalvenes pagasta teritorijas plānojums

40.

2006.gada 31.jūlijs Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojuma grozījumi

41.

2006.gada 3.augusts Nirzas pagasta teritorijas plānojums

42.

2006.gada 7.augusts Ezernieku pagasta teritorijas plānojums

43.

2006.gada 17.augusts Rojas pagasta teritorijas plānojuma grozījumi

44.

2006.gada 21.augusts Medņevas pagasta teritorijas plānojums

45.

2006.gada 23.augusts Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi

46.

2006.gada 25.augusts Ikšķiles novada teritorijas plānojuma grozījumi

47.

2006.gada 25.augusts Popes pagasta teritorijas plānojums

48.

2006.gada 28.augusts Zaņas pagasta teritorijas plānojums

49.

2006.gada 6.septembris Bauskas rajona teritorijas plānojuma grozījumi

50.

2006.gada 7.septembris Dobeles rajona teritorijas plānojuma grozījumi

51.

2006.gada 4.septembris Vecumnieku pagasta teritorijas plānojums

52.

2006.gada 11.septembris Pasienes pagasta teritorijas plānojums

53.

2006.gada 12.septembris Gārsenes pagasta teritorijas plānojums

54.

2006.gada 14.septembris Rubas pagasta teritorijas plānojums

55.

2006.gada 14.septembris Launkalnes pagasta teritorijas plānojums

56.

2006.gada 26.septembris Zlēku pagasta teritorijas plānojums

57.

2006.gada 27.septembris Lielauces pagasta teritorijas plānojums

58.

2006.gada 29.septembris Latvijas Nacionālais Attīstības plāns 2007. – 2013.gadam

59.

2006.gada 29.septembris Zvirgzdenes pagasta teritorijas plānojums

60.

2006.gada 3.oktobris Zemgales plānošanas reģiona teritorijas plānojums

61.

2006.gada 6.oktobris Līksnas pagasta teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam

62.

2006.gada 9.oktobris Dvietes pagasta teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam

63.

2006.gada 10.oktobris Skrudalienas pagasta teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam

64.

2006.gada 11.oktobris Zvārdes pagasta teritorijas attīstības plāns ar degradētās vides revitalizācijas plānojumu 2003.-2015.gadam

65.

2006.gada 11.oktobris Medumu pagasta teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam

66.

2006.gada 11.oktobris Tabores pagasta teritorijas plānojums 2004.-2016.gadam

67.

2006.gada 11.oktobris Salienas pagasta teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam

68.

2006.gada 17.oktobris Padures pagasta teritorijas plānojums 2006.-2018.gadam

69.

2006.gada 23.oktobris Dignājas pagasta teritorijas plānojums 2006.-2018.gadam

70.

2006.gada 23.oktobris Mazozolu pagasta teritorijas plānojums 2006.-2018.gadam

71.

2006.gada 25.oktobris Barkavas pagasta teritorijas plānojums 2006.-2018.gadam

72.

2006.gada 30.oktobris Plāņu pagasta teritorijas plānojums 2006.-2018.gadam

73.

2006.gada 3.novembris Sakas novada Sakas pagasta teritorijas plānojums 2006.-2018.gadam

74.

2006.gada 10.novembris Rēzeknes rajona teritorijas plānojums 2006.-2018.gadam

75.

2006.gada 16.novembris Bauskas pilsētas teritorijas plānojuma 2001.-2013.gadam grozījumi

76.

2006.gada 20.novembris Saldus rajona teritorijas plānojums

77.

2006.gada 20.novembris Bērzpils pagasta teritorijas plānojums 2006.-2018.gadam

78.

2006.gada 21.novembris Aglonas pagasta teritorijas plānojums 2006.-2018.gadam

79.

2006.gada 22.novembris Embūtes pagasta teritorijas plānojums 2006.-2018.gadam

80.

2006.gada 24.novembris Ventspils pilsētas teritorijas plānojums 2006. – 2018.gadam

81.

2006.gada 30.novembris Balvu rajona teritorijas plānojums

82.

2006.gada 14.decembris Transporta attīstības pamatnostādnes

83.

2006.gada 14.decembris Ventspils pilsētas teritorijas plānojums 2006.-2018.gadam

84.

2006.gada 15.decembris Lūznavas pagasta teritorijas plānojums 2006.-2018.gadam

85.

2006.gada 19.decembris Ģibuļu pagasta teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam

86.

2006.gada 20.decembris Valdgales pagasta teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam

87.

2006.gada 27.decembris Jaunalūksnes pagasta teritorijas plānojums

88.

2006.gada 28.decembris Sakas pagasta teritorijas plānojums 2006.-2018.gadam.

2005.gads

Atzinuma Nr.

Atzinuma izsniegšanas datums

Plānošanas dokuments

1.

2005.gada 14.jūnijs Salas pagasta teritorijas plānojums

2.

2005.gada 30.jūnijs Medzes pagasta teritorijas plānojums

3.

2005.gada 11.jūlijs Tērvetes novada teritorijas plānojums

4.

2005.gada 21.jūlijs Kandavas novada teritorijas plānojums

5.

2005.gada 3.augusts Grobiņas pagasta teritorijas plānojums

6.

2005.gada 15.augusts Zaubes pagasta teritorijas plānojums

7.

2005.gada 19.augusts Lēdmanes pagasta teritorijas plānojums

8.

2005.gada 24.augusts Burtnieku pagasta teritorijas plānojums

9.

2005.gada 1.septembris Rugāju pagasta teritorijas plānojums

10.

2005.gada 9.septembris Užavas pagasta teritorijas plānojums

11.

2005.gada 12.septembrī Raunas pagasta teritorijas plānojums

12.

2005.gada 16.septembrī Zirņu pagasta teritorijas plānojums
13. 2005.gada 21.septembrī Medzes pagasta teritorijas plānojums (atkārtoti)
14. 2005.gada 24.oktobrī Kalna pagasta teritorijas plānojums
15. 2005.gada 26.oktobrī Skultes pagasta teritorijas plānojums

16.

16.novembrī Vidrižu pagasta teritorijas plānojums

17.

17.novembrī Skrīveru pagasta teritorijas plānojums

18.

22.novembrī Valmieras pagasta teritorijas plānojums

19.

2005.gada 29.novembrī Kuldīgas rajona teritorijas plānojuma grozījumi

20.

2005.gada 29.novembrī Alsungas pagasta teritorijas plānojums

21.

2005.gada 1.decembris Suntažu pagasta teritorijas plānojums

22.

2005.gada 2.decembris Pļaviņu pilsētas teritorijas plānojums

23.

2005.gada 5.decembrī Jumpravas pagasta teritorijas plānojums

24.

2005.gada 16.decembris Rīgas pilsētas attīstības plāns

25.

2005.gada 19.decembris Daugavpils rajona teritorijas plānojums

26.

2005.gada 27.decembrī Liepājas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs