Vides pārraudzības valsts birojs

English version
lsivn.png (536 bytes)
lsivn.png (536 bytes)
  Procedūra
  Projekti

 
Lauku tūrisma un atpūtas kompleksa būvniecība
(J. Blunovs)

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir lauku tūrisma un atpūtas kompleksa būvniecība. Projekta ietvaros kompleksā paredzēts izbūvēt 25 ģimenes atpūtas mājas/vasarnīcas, 26 rindu mājas atpūtniekiem, 7 īslaicīgu atpūtnieku/tūristu mītnes, dabas parka „Engures ezers” informācijas centru, pašpārvaldes un servisa objektus, kā arī izbūvēt kompleksa darbībai nepieciešamās inženierkomunikācijas un infrastruktūras objektus.

Paredzētās darbības iespējamā norises vieta: Tukuma rajona Engures pagasta nekustamajā īpašumā „Mežlepstes” (zemes kadastra Nr.90500020240), kas atrodas dabas parka “Engures ezers” teritorijā.

Projekta ierosinātājs:

J. Blunovs

Sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums:

02.07.2008.
Valsts vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde

Lēmuma par IVN nepieciešamību datums:

14.07.2008.

Projekta koordinators VP valsts birojā:

Vineta Maskava

Dabas aizsardzības pārvaldes ieteikumi nosacījumu izstrādei:

24.07.2008.

Nosacījumi ietekmes uz vidi novērtējumam:

21.08.2008.

Atzinums par ziņojuma 1.redakciju:

25.05.2009.

Atzinums par ziņojuma galīgo redakciju:

28.12.2009.

Ziņojuma 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana:

no 22.05.2009.
līdz 22.06.2009.

Lēmums par Jāņa Blunova paredzētās darbības – lauku tūrisma un atpūtas kompleksa būvniecības Tukuma rajona Engures pagasta nekustamajā īpašumā „Mežlepstes” - ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamām dabas teritorijām (NATURA 2000) – dabas parku „Engures ezers”- novērtējuma procedūras piemērošanu.
 
Paziņojums
par iespēju iesniegt rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par Jāņa Blunova paredzētās darbības – lauku tūrisma un atpūtas kompleksa būvniecības Tukuma rajona Engures pagasta nekustamajā īpašumā „Mežlepstes” - ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamām dabas teritoriju (NATURA 2000) – dabas parku „Engures ezers” - novērtējuma ziņojuma pirmo redakciju un pieprasīt novērtējuma ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksmi.

Pieejama Lauku tūrisma un atpūtas kompleksa būvniecības (J. Blunovs) ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām (NATURA 2000) – dabas parku „Engures ezers” - novērtējuma ziņojuma gala redakcija.

Pieejams atzinums par Lauku tūrisma un atpūtas kompleksa būvniecības (J. Blunavs) - ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000) – dabas parku „Dridža ezers” - novērtējuma ziņojuma gala redakciju.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs