Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Projekti


Procedūra, kādā novērtējama paredzētās darbības ietekme uz Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritoriju (NATURA 2000)

Ja paredzēta darbība, var būtiski ietekmēt Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000), bet nav minēta likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1. un 2.pielikumā un tās īstenošanai nav jāveic ietekmes novērtējums saskaņā ar likuma 14.pantu, tad tās ietekmi uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000) novērtē saskaņā ar 2006.gada 6.junijā Ministru kabineta noteikumiem nr.455 „Kārtība, kādā novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000)”

Lnatura_Sh.jpg (72600 bytes)


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs