Latvijas Republikas Ģērbonis
  

Vides pārraudzības valsts birojs

English version

Meklēšana

Jautājums VP valsts birojam

Publicēts: Vēstnesis 188 26.11.2004

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

23.11.2004
Rīgā

Noteikumi Nr.969
(prot. Nr.67  17.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.janvāra noteikumos Nr.4 "Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts biroja nolikums"


Izdoti saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas likuma
16.panta pirmo daļu


1. Izdarīt Ministru kabineta 2004.gada 6.janvāra noteikumos Nr.4 "Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts biroja nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 4.nr.) grozījumus un aizstāt nosaukumā un 1.punktā vārdus "Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Vides pārraudzības valsts birojs" (attiecīgā locījumā).

2. Noteikumi stājas spēkā ar 2005.gada 1.janvāri.

 

 

Ministru prezidents

   I.Emsis

 
Vides ministrs

 
R.Vējonis

 

mājās

lapas sākums

Info | Vēsture | Nolikums | Likumdošana | Struktūra | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs