Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  IVN procedūra
  Projekti
  Informācija

 
Smilts – grants, smilts un dolomītu ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Viļņi” (A.Logins)

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir smilts – grants, smilts un dolomīta ieguve Ropažu novadā.

Paredzētās darbības iespējamā norises vieta Ropažu novads, nekustamie īpašumi „Viļņi” un „Viļņukalns” (kadastra Nr.8084 014 0032 un Nr.8084 014 0073), derīgo izrakteņu atradne „Viļņi”.

Īss paredzētās darbības raksturojums: zemes īpašumos „Viļņi” un „Viļņukalns” agrāk neizmantotā derīgo izrakteņu atradnē „Viļņi” plānota A kategorijas smilts – grants, smilts un dolomīta ieguve 3,94ha platībā. Gadā plānots iegūt 7980 m3 smilts, 1350 m3 smilts –grants un 15400 m3 dolomīta.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.pants un šā likuma 1.pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 25.punkts.

Projekta ierosinātājs: A.Logins
Sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums:

23.11.2009.
Valsts vides dienesta
Lielrīgas reģionālā vides pārvalde

Lēmuma par IVN nepieciešamību datums:

07.12.2009

Projekta koordinators Vides pārraudzības valsts birojā:

Iveta Jēgere

 

 

 
IVN pabeigts
IVN tiek veikts
IVN piemērots
IVN nav piemērots
poga_dzelt.gif (924 bytes) IVN pārtraukts

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs