Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  IVN procedūra
  Projekti
  Informācija

 
Dolomītu ieguve derīgo izrakteņu atradnē
„Salenieki” (SIA „Saulkalne S”)

Tiek veikta darba ziņojuma izvērtēšana

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir nekustamā īpašumā „Saulkalne”, Ludzas rajona Malnavas pagastā.

Paredzētās darbības iespējamā norises vieta: Ludzas rajona Malnavas pagasts, nekustamais īpašums „Saulkalne” (kadastra Nr.68680100202).

Īss paredzētās darbības raksturojums: plānota dolomīta ieguves platības paplašināšana par 4,76ha. Dolomīta ieguve ar atklāto metodi un pazemes ūdeņu atsūknēšanu, izmantojot spridzināšanas metodi.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:
Sākotnējā ietekmes uz vidi izvērtējuma rezultāti, likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1.panta 2)punkts, 3.pants, 4.panta (1)daļas 1), 3)punkts, 7.pants, 11., 13. un 14.pants, 1.pielikuma 25.punkts.

Projekta ierosinātājs: SIA „Saulkalne S”, Saulkalne, Rīgas rajons, LV-2117
Sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums:

11.08.2008.
Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālā vides pārvalde

Lēmuma par IVN nepieciešamību datums:

30.09.2008.

Projekta koordinators Vides pārraudzības valsts birojā:

Ērika Ulāne

Programma ietekmes uz vidi novērtējumam:

13.01.2009.

Pieejams atzinums par Dolomītu ieguves derīgo izrakteņu atradnē „Salenieki” (SIA „Saulkalne S”) ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojumu.

 
IVN pabeigts
IVN tiek veikts
IVN piemērots
IVN nav piemērots
poga_dzelt.gif (924 bytes) IVN pārtraukts

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs