Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  IVN procedūra
  Projekti
  Informācija

 
Akmeņogļu pārstrādes uzņēmums Liepājā (SIA “COENCO”)

Piemērota IVN procedūra

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir akmeņogļu pārstrādes uzņēmuma ar elektroenerģijas ražotni būvniecība Liepājā.

Paredzētās darbības iespējamā norises vieta: Pulvera iela 6 (kadastra Nr.17000110094, platība 108232 m2), Liepājā, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā.

Īss paredzētās darbības raksturojums: SIA “COENCO” plāno pārstrādāt 450000 tonnu akmeņogļu gadā (1233 tonnas diennaktī). Uzņēmuma teritorijā plānots izveidot atsevišķas zonas - akmeņogļu transportēšanai, izkraušanai un uzglabāšanai; akmeņogļu pārstrādei; akmeņogļu sagatavei karsēšanai; tvaika ieguvei; elektroenerģijas ražošanai; koksa ieguvei; koksa transportēšanai un uzkrāšanai; kā arī administratīvo zonu un siltumnīcu zonu. Ražošanas procesā iegūto tvaiku (līdz 0,8 miljoniem m3 gadā) paredzēts izmantot tvaika turbīnas darbināšanai, kā arī plānots uzstādīt gāzes turbīnu elektroenerģijas un tvaika ražošanai. Uzņēmuma darbības nodrošināšanai gadā plānots patērēt līdz 0,9 miljoniem tonnu ūdens, līdz 52,6 miljoniem m3 dabas gāzes un līdz 4 tūkstošiem tonnu reaģentu. Atbilstoši iesniegumam uzņēmumā plānots gadā saražot līdz 0,3 miljoniem tonnu koksa, līdz 0,8 miljoniem m3 tvaika un līdz 567400 MW elektroenerģijas. Akmeņogļu piegāde paredzēta ar kuģiem un pa dzelzceļu. Ražošanas procesā veidojošās deggāzes paredzēts sadedzināt un iegūto siltumu izmantot krāsns temperatūras uzturēšanai, bet lieko siltumu – tvaika iegūšanai, ar kuru savukārt paredzēts darbināt tvaika turbīnu. Sadegšanas procesā neizmantoto deggāzi paredzēts novadīt uz attīrīšanas iekārtām un tālāk – skurstenī. Koksa dzesēšanai paredzēts izmantot ūdeni, izveidojot atgriezenisko dzesēšanas sistēmu. Nākotnē siltumu paredzēts izmantot arī siltumnīcu vajadzībām.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.pants un šā likuma 1.pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 1.punkts.

Projekta ierosinātājs: SIA “COENCO”, Grēcinieku ielā 8, Rīgā, LV – 1050
SIA “Energo SG” pieteikums:

30.11.2009.

Lēmuma par IVN nepieciešamību datums:

10.12.2009.

Projekta koordinators Vides pārraudzības valsts birojā:

Ērika Ulāne

Sākotnējā sabiedriskā apspriešana:

21.01.2010.
Liepājas pilsētas domē

Paziņojums par Akmeņogļu pārstrādes uzņēmuma būvniecības Liepājā (SIA “COENCO”) ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

 

IVN pabeigts
IVN tiek veikts
IVN piemērots
IVN nav piemērots
poga_dzelt.gif (924 bytes) IVN pārtraukts

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs