Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  IVN procedūra
  Projekti
  Informācija

 
Autoceļa E22 posma “Kranciema karjers – Slāvu aplis” būvniecība

Tiek veikta noslēguma ziņojuma izvērtēšana

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir autoceļa E22 (Austrumu ievads Rīgā) posma “Kranciema karjers – Slāvu aplis” būvniecība.

Paredzētās darbības iespējamā norises vieta: Rīgas pilsēta, Stopiņu, Salaspils un Ropažu novadi Rīgas rajonā, kā arī Ikšķiles novads Ogres rajonā.

Īss paredzētās darbības raksturojums: projekts paredz jauna ātrsatiksmes autoceļa būvniecību autoceļa E22 (Austrumu ievads Rīgā) posmā “Kranciema karjers – Slāvu aplis” vai esošo autoceļu P80 un P5 rekonstrukciju, izbūvējot tiem vairākus jaunus posmus. Projekta ietvaros paredzēta tiltu, esošo autoceļu un dzelzceļa līnijas šķērsojumu, kā arī paralēlo ceļu, ielu un pieeju ar vairāklīmeņu pārvadiem izbūve. Aptuveni 30 km garā posmā paredzēts izveidot četrjoslu ātrsatiksmes autoceļu.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:
Likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.pants un šā likuma 1.pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 11,. 11.1 punkti.

Projekta ierosinātājs: VAS “Latvijas valsts ceļi”, reģistrācijas Nr.40003344207, adrese: Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV – 1050
VAS “Latvijas valsts ceļi” pieteikums:

10.04.2006.

Lēmuma par IVN nepieciešamību datums:

20.04.2006.

Projekta koordinators Vides pārraudzības valsts birojā:

Ērika Ulāne

Programma ietekmes uz vidi novērtējumam:

10.09.2008.

Atzinums par IVN darba ziņojumu:

11.05.2009.

Sākotnējā sabiedriskā apspriešana: 24.07.2006.
Rīgas Latgales priekšpilsētas izpilddirekcijā, Daugavpils ielā 31;
25.07.2006.
Salaspils novada domē;
Ikšķiles novada domē;
Ropažu novada domē;
Ulbrokas kultūras namā.
Atkārtotas sākotnējā sabiedriskā apspriešana: 02.06.2008.
Ropažu novada domē
Ulbrokas kultūras namā
03.06.2008.
Rīgas Latgales priekšpilsētas izpilddirekcijā
05.06.2008.
Salaspils novada domē
Ikšķiles novada domē
Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskā apspriešana: 31.03.2009.
Ikšķiles novadā Tīnūžu Tautas namā
30.03.2009.
Ulbrokas kultūras namā
27.03.2009.
Rīgas Latgales priekšpilsētas izpilddirekcijā
26.03.2009.
Salaspils novada domē

Pieejams atzinums par Autoceļa E22 posma “Kranciema karjers – Slāvu aplis” būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojumu.

Pieejams Autoceļa E22 posma “Kranciema karjers – Slāvu aplis” būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojums.

Paziņojums par sabiedrības iespēju iesniegt rakstveida priekšlikumus un komentārus par Autoceļa E22 posma “Kranciema karjers – Slāvu aplis” būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu.IVN pabeigts
IVN tiek veikts
IVN piemērots
IVN nav piemērots
poga_dzelt.gif (924 bytes) IVN pārtraukts

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs