Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  IVN procedūra
  Projekti
  Informācija

 
Smilts – grants un smilts ieguve derīgo izrakteņu atradnē „Sauleskalns” (SIA „Cemex”)

Tiek veikta darba ziņojuma sagatavošana

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir smilts – grants un smilts ieguve Madonas novada Mārcienas pagastā derīgo izrakteņu atradnes „Sauleskalns” teritorijā.

Paredzētās darbības iespējamā norises vieta: Madonas novada Mārcienas pagastā smilts – grants un smilts atradnē „Sauleskalns” zemesgabalos ar kadastra Nr. 70740040124, 70740040080 un 70740040044, kuru kopējā platība ir aptuveni 14,5 ha.

Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzēts veikt smilts – grants un smilts ieguvi ar ekskavācijas metodi atradnes „Sauleskalns” teritorijā. Derīgie izrakteņi - smilts – grants un smilts ieguļ virs un zem pazemes ūdens līmeņa. Plānots gadā iegūt līdz 300 tūkstošiem m3 derīgo izrakteņu. Tehnoloģiskajā procesā ir paredzēts veikt grants skalošanu. Atbilstoši iesniegumā norādītajam aptuveni 3 ha platībā jau atrodas smilts – grants un smilts karjers, kurš patlaban tiek izstrādāts.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.pants un šā likuma 1.pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 30.punkts.

Projekta ierosinātājs: SIA „Cemex”, Podraga iela 2, Rīga, LV – 1007
SIA „Cemex” iesniegums:

04.11.2009.

Lēmuma par IVN nepieciešamību datums:

11.11.2009.

Projekta koordinators VP valsts birojā:

Vineta Maskava

Programma ietekmes uz vidi novērtējumam:

21.12.2009.

Sākotnējā sabiedriskā apspriešana: 03.12.2009. Mārcienas pagasta padomē

 


IVN pabeigts
IVN tiek veikts
IVN piemērots
IVN nav piemērots
poga_dzelt.gif (924 bytes) IVN pārtraukts

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs