Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  IVN procedūra
  Projekti
  Informācija

 
Vēja elektrostaciju parka ierīkošana Liepājas pilsētas teritorijā

Tiek veikta darba ziņojuma sagatavošana

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir vēja elektrostaciju parka ar kopējo jaudu 34 MW ierīkošana Liepājas pilsētas teritorijā.

Paredzētās darbības nosaukums un tās iespējamā norises vieta: Liepājas pilsētas teritorija

Īss paredzētās darbības raksturojums: Plānots uzstādīt vēja elektrostacijas ar kopējo jaudu 34MW. Katras elektrostacijas augstums 78-98m, rotora diametrs – 82m, rotācijas ātrums (atkarībā no vēja stipruma) – 6 -19,5 apgriezieni minūtē.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.pants un šā likuma 1.pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 26.punkts.

Projekta ierosinātājs:

SIA ”Rapsoil”, adrese: Ganību dambis 24a, Rīga, LV – 1005.

Sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums:

01.07.2009.
Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās vides pārvalde

Lēmuma par IVN nepieciešamību datums:

13.07.2009.

Projekta koordinators Vides pārraudzības valsts birojā:

Judīte Puriņa

Programma ietekmes uz vidi novērtējumam:

28.08.2009.

Sākotnējā sabiedriskā apspriešana: 19.08.2009.
Liepājas pilsētas domē
Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskā apspriešana: 16.12.2009.
Liepājas pilsētas domē

Paziņojums par Vēja elektrostaciju parka ierīkošana (SIA „Rapsoil”) ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.


IVN pabeigts
IVN tiek veikts
IVN piemērots
IVN nav piemērots
poga_dzelt.gif (924 bytes) IVN pārtraukts

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs