Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  IVN procedūra
  Projekti
  Informācija

 
Kūdras ieguves lauku paplašināšana atradnē „Lielsalas purvs” (SIA “Pindstrup Latvia”)

Tiek veikta noslēguma ziņojuma izvērtēšana

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir kūdras ieguves lauka paplašināšana ar turpmāku kūdras ieguvi atradnē „Lielsalas purvs” Talsu rajona Valdgales pagastā

Paredzētās darbības iespējamā norises vieta: kūdras ieguves lauka paplašināšana paredzēta ~350 ha platībā atradnē „Lielsalas purvs” (Sēmes purva un Trīšautpurva teritorija) Talsu rajona Valdgales pagastā teritorijā (zemes kadastra Nr.8892 004 0006).

Īss paredzētās darbības raksturojums: teritorijā esošā derīgo izrakteņu ieguves lauka paplašināšana plānota ar specializētās smagās tehnikas palīdzību pielietojot frēzēšanas/grieztās kūdras metodi, gadā uz 100 ha iegūstot ~40 tūkst.m3 materiāla. Iegūtās kūdras izvešanai no atradnes „Lielsalas purvs” teritorijas plānots izbūvēt sliežu ceļu, kas pieslēgsies pie pārkraušanas punkta, no kura paredzēta turpmāka iegūtā materiāla transportēšana ar autotransporta palīdzību.

Kūdras ieguvei paredzētā teritorija tieši robežojas ar īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) - dabas liegumu “Stiklu purvi”.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:

 Lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu pieņemts saskaņā ar sākotnējā ietekmes uz vidi izvērtējuma rezultātiem.

Projekta ierosinātājs:

SIA “Pindstrup Latvia” adrese: Stendes iela 3, Talsi, LV-3201

Sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums:

20.12.2007.
Valsts vides dienesta Liepājas reģionālā vides pārvalde

Lēmuma par IVN nepieciešamību datums:

10.01.2008.

Projekta koordinators Vides pārraudzības valsts birojā:

Ērika Ulāne

Programma ietekmes uz vidi novērtējumam:

05.08.2008.

Atzinums par IVN darba ziņojumu:

16.01.2009.

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskā apspriešana: 10.12.2008.
Valdgales pagastā

Pieejams atzinums par Kūdras ieguves lauku paplašināšanai atradnē ”Lielsalas purvs” Talsu rajonā, Valdgales pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojumu.

Pieejams Kūdras ieguves lauku paplašināšanas atradnē „Lielsalas purvs” (SIA “Pindstrup Latvia”) Talsu novada Valdgales pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojums.

Paziņojums
par sabiedrības iespēju iesniegt rakstveida priekšlikumus un komentārus par Kūdras ieguves lauku paplašināšanas atradnē „Lielsalas purvs” (SIA “Pindstrup Latvia”) ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu.

 IVN pabeigts
IVN tiek veikts
IVN piemērots
IVN nav piemērots
poga_dzelt.gif (924 bytes) IVN pārtraukts

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs