Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  IVN procedūra
  Projekti
  Informācija

 
Naftas produktu termināļa paplašināšana Rīgā (SIA “Naftimpeks”)

Tiek veikta darba ziņojuma sagatavošana

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir rezervuāru parka paplašināšana SIA „Naftimpeks” esošajā naftas produktu pārkraušanas terminālī.

Paredzētās darbības iespējamā norises vieta: Rīgā, Laivinieku ielā 11.

Īss paredzētās darbības raksturojums: naftas produktu termināļa teritorijā plānots papildus izbūvēt 3?24 900 m3 (kopējais apjoms 74 700 m3) virszemes rezervuārus gaišo naftas produktu pieņemšanai un īslaicīgai uzglabāšanai blakus jau esošajam rezervuāru parkam.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.pants un šā likuma 1.pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 27. un 30.punkti.

Projekta ierosinātājs: SIA “Naftimpeks”, Laivinieku iela 11, Rīga, LV-1015
SIA “ Naftimpeks” iesniegums:

09.11.2009.

Lēmuma par IVN nepieciešamību datums:

12.11.2009.

Projekta koordinators Vides pārraudzības valsts birojā:

Vineta Maskava

Programma ietekmes uz vidi novērtējumam:

22.12.2009.


IVN pabeigts
IVN tiek veikts
IVN piemērots
IVN nav piemērots
poga_dzelt.gif (924 bytes) IVN pārtraukts

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs