Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  IVN procedūra
  Projekti
  Informācija

 
Dolomīta ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Ločukrosti” (SIA “Dolomīts – Latvija”)

Tiek veikta darba ziņojuma izvērtēšana

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir dolomīta ieguve Kārsavas novada Mērdzenes pagastā agrāk neizmantotā atradnē „Ločukrosti”.

Paredzētās darbības iespējamā norises vieta: Kārsavas novada Mērdzenes pagasta teritorija atradne “Ločukrosti”, nekustamais īpašums “Ločukrosti” (kadastra Nr.68720070094 un 68720070094, kopējā platība 66,85 ha).

Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzēts veikt dolomīta ieguvi 66,85 ha platībā agrāk neizmantotas atradnes “Ločukrosti” A un N kategoriju krājumu laukumos, kur 9,89 ha platībā A kategorijas dolomīta krājumi veido 1,2 miljonus m3 un N kategorijas dolomīta krājumi - 2,3 miljonus m3, bet 56,96 ha platībā N kategorijas dolomīta krājumi veido 20,3 miljonus m3. Netiek plānota N kategorijas dolomīta krājumu izstrāde, kas ieguļ zem A kategorijas dolomīta krājumiem 9,89 ha platībā. Viss derīgais izraktenis ieguļ zem pazemes ūdens līmeņa.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: Likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.pants un šā likuma 1.pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 25.punkts.

Projekta ierosinātājs: SIA „Dolomīts-Latvija”, Vecmīlgrāvja 1.līnija, 32-30, Rīga, LV-1015
SIA “Dolomīts – Latvija” pieteikums

24.08.2009.

Lēmuma par IVN nepieciešamību datums:

26.08.2009.

Projekta koordinators VP valsts birojā:

 Ērika Ulāne

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskā apspriešana: 28.12.2009.
Mērdzenes pagasta Tautas namā

Paziņojums par notiks Dolomīta ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Ločukrosti” (SIA “Dolomīts – Latvija”) ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.


IVN pabeigts
IVN tiek veikts
IVN piemērots
IVN nav piemērots
poga_dzelt.gif (924 bytes) IVN pārtraukts

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs