Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  IVN procedūra
  Projekti
  Informācija

 

Smilts – grants un smilts ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Vijas” (SIA „VEDA”)

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir smilts – grants un smilts ieguve agrāk neizmantotā derīgo izrakteņu atradnē “Vijas”.

Paredzētās darbības iespējamā norises vieta: Jelgavas rajona Jaunsvirlaukas pagasta atradnē “Vijas” zemes īpašumā “Vijas” ar kadastra Nr.54560060233, kura kopējā platība ir 33,59 ha.

Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzēts veikt smilts un smilts - grants ieguvi atradnē “Vijas”, kur 30,5 ha platībā akceptētie A kategorijas smilts – grants krājumi veido 21,5 tūkstošus m3 un 469,4 tūkstošus m3 smilts.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.pants un šā likuma 1.pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 25.punkts.

Projekta ierosinātājs: SIA “VEDA”, reģistrācijas Nr.41703002204, adrese: Svētes iela 9, Jelgava, LV – 3001
SIA “VEDA” pieteikums:

23.02.2009.

Lēmuma par IVN nepieciešamību datums:

26.02.2009.

Projekta koordinators Vides pārraudzības valsts birojā:

Ērika Ulāne

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskā apspriešana: 25.05.2009.
Jaunsvirlaukas novada domē
Atzinums par IVN darba ziņojumu:

19.06.2009.

Atzinums par IVN izdots:

20.11.2009.

Pieejams atzinums par Smilts – grants un smilts ieguves derīgo izrakteņu atradnē “Vijas” (SIA „VEDA”) ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojumu.

Pieejams Smilts – grants un smilts ieguves derīgo izrakteņu atradnē “Vijas” (SIA „VEDA”) ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojums.

Pieejams atzinums par Smilts – grants ieguves Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagasta derīgo izrakteņu atradnē ”Vijas” ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu.
IVN pabeigts
IVN tiek veikts
IVN piemērots
IVN nav piemērots
poga_dzelt.gif (924 bytes) IVN pārtraukts

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs