Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  IVN procedūra
  Projekti
  Informācija


Dolomītu ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Dutkas”

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir derīgo izrakteņu - dolomīta ieguve agrāk neizmantotā dolomītu atradnē “ Dutkas”.

Paredzētās darbības iespējamā norises vieta: Rīgas rajons, Ropažu novads, Vāverkrogs, zemes īpašums “Dutkas” (zemes kadastra Nr.8084 017 0063, platība 57,0 ha).

Īss paredzētās darbības raksturojums agrāk neizmantotā dolomītu atradnē “Dutkas” plāno no A kategorijas derīgo izrakteņu krājumiem 44 ha platībā iegūt līdz 2,5 miljoniem m3 dolomītu. Dolomīta ieguve tiek plānota, nepazeminot gruntsūdens līmeni. Dolomīts ir piemērots labas kvalitātes šķembu ražošanai.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:

likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.pants un šā likuma 1.pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 25.punkts.

Projekta ierosinātājs: SIA “REGGA DOLOMĪTS”, reģistrācijas Nr.40003876368, Šķūņu iela 12/14, Rīga, LV 1050
SIA “REGGA DOLOMĪTS” pieteikums:

18.12.2007.

Lēmuma par IVN nepieciešamību datums:

21.12.2007.

Projekta koordinators Vides pārraudzības valsts birojā:

Vineta Maskava

Programma ietekmes uz vidi novērtējumam:

26.11.2008.

Atzinums par IVN darba ziņojumu:

09.06.2009.

Atzinums par IVN izdots:

23.11.2009.

Sākotnējā sabiedriskā apspriešana: 10.09.2008.
Ropažu novada pašvaldībā
Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskā apspriešana: 20.05.2009.
Ropažu novada domē

Pieejams atzinums par dolomītu ieguves derīgo izrakteņu atradnē “Dutkas” ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojumu.

Pieejams dolomītu ieguves derīgo izrakteņu atradnē “Dutkas” ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojums.

Pieejams atzinums par dolomītu ieguves derīgo izrakteņu atradnē “Dutkas” ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu.


IVN pabeigts
IVN tiek veikts
IVN piemērots
IVN nav piemērots
poga_dzelt.gif (924 bytes) IVN pārtraukts

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs