Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  IVN procedūra
  Projekti
  Informācija


Automaģistrāles būvniecība posmā no Daugavgrīvas ielas līdz Gustava Zemgala gatvei (Vairoga ielai) – Rīgas Ziemeļu transporta koridora 2.posms

Tiek veikta darba ziņojuma izvērtēšana

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir automaģistrāles būvniecība posmā no Daugavgrīvas ielas līdz Vairoga ielai (Rīgas Ziemeļu transporta koridora 2.posms).

Paredzētās darbības iespējamā norises vieta: automaģistrāles posma sākumpunkts ir Daugavgrīvas ielas tuvumā un nobeigums – pie Ķīšezera ielas un Vairoga ielas krustojuma.

Īss paredzētās darbības raksturojums: atbilstoši Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta iesniegumā norādītajam, jaunajam automaģistrāles posmam būs trīs braukšanas joslas katrā virzienā un atļautais braukšanas ātrums līdz 90 km stundā. Tiek piedāvāti trīs automaģistrāles trases varianti:

1. trases variants – Daugavas upes šķērsošana pa tuneli, kuru paredzēts izbūvēt ar urbšanas metodi. Plānots, ka tuneļa trase virzīsies zem Daugavgrīvas ielas, Daugavas upes, Eksporta ielas, Bukultu ielas, Duntes ielas un zem Miķeļa kapiem. Gaujas ielas un Vairoga ielas (Austrumu maģistrāle) ceļumezglā automaģistrāles trase atradīsies esošā reljefa līmenī. Plānotā tuneļa garums būs apmēram 5,7 km, bet kopējais automaģistrāles trases garums būs apmēram 7,0 km. Tiek plānoti ceļumezgli ar Daugavgrīvas, Eksporta un Vairoga ielām, kā arī iespēja izbraukt/iebraukt tunelī Skanstes un Duntes ielu rajonā.

2. trases variants – Daugavas upes šķērsojums pa augstu (+60 m) tiltu. Plānoti satiksmes pārvadi visā trases garumā. Satiksmes pārvadi šķērsos Daugavgrīvas ielu, Eksporta ielu, Ganību dambi un virzīsies augšējā līmenī virs Skanstes ielas, Upes ielas un Gaujas ielas. Satiksmes pārvada projektētās garenprofila augstuma atzīmes šķērsojumiem ar Eksporta ielu, Ganību dambi un dzelzceļu būs attiecīgi +40,0 m, +19,0 m un +17,0 m. Plānotā tilta ar pārvadiem garums būs apmēram 5,3 km, bet kopējais automaģistrāles trases garums būs apmēram 7,0 km. Tiek plānoti ceļumezgli ar Daugavgrīvas ielu, Eksporta ielu, Skanstes un Zirņu ielu krustojumu un Vairoga ielu (Austrumu maģistrāle).

3. trases variants – trases izvietojums atbilst 1.trases variantam, Daugavas šķērsojumam paredzot augsto tiltu ar satiksmes pārvadiem (tehniskais risinājums līdzīgs 2.trases variantam) un urbtā tuneļa izveidi tikai zem Miķeļa kapiem.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:

Likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.pants un 1.pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 11.punkts.

Projekta ierosinātājs: Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, adrese: Amatu ielā 4, Rīgā, LV 1050
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pieteikums:

24.07.2006.

Lēmuma par IVN nepieciešamību datums:

28.07.2006.

Projekta koordinators Vides pārraudzības valsts birojā:

Ērika Ulāne

Programma ietekmes uz vidi novērtējumam:

19.10.2006.

Programma ietekmes uz vidi novērtējumam:

09.11.2009.*

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskā apspriešana:

07.01.2010.
Rīgas domē

*pamatojoties uz Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 2009.gada 30.oktobra iesniegumu un iesniegtajiem materiāliem izdota jauna programma.

Paziņojums par Automaģistrāles būvniecība posmā no Daugavgrīvas ielas līdz Gustava Zemgala gatvei (Vairoga ielai) – Rīgas Ziemeļu transporta koridora 2.posmam ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.


IVN pabeigts
IVN tiek veikts
IVN piemērots
IVN nav piemērots
poga_dzelt.gif (924 bytes) IVN pārtraukts

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs