Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  IVN procedūra
  Projekti
  Informācija


Publicēts laikrakstā „Latvijas vēstnesis”
2009.gada 3.decembrī

PAZIŅOJUMS

2009.gada 1. decembrī pabeigts ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) darba ziņojums vēja elektrostaciju parka ierīkošanai Liepājas pilsētas teritorijā.

Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr. 344 par ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību pieņemts 13.07.2009. Projekta ierosinātājs ir SIA "Rapsoil". IVN darba ziņojumu sagatavojusi SIA "Eiroprojekts".

Projekta ietvaros Liepājas pilsētas ziemeļu daļas Karostas teritorijā plānots izbūvēt 20 vēja elektrostacijas (VES) ar kopējo jaudu 46 MW. Projektu paredzēts realizēt līdz 2012. gada vidum. Plānotajam projektam ir divas VES torņu novietojuma alternatīvas. Pirmajai alternatīvai, kura tika piedāvāta, apspriesta un kritizēta sākotnējā sabiedriskajā apspriešanā, raksturīga ģeneratoru koncentrācija vēja parkam pieejamās teritorijas ziemeļu galā, cieši pietuvojoties Grobiņas novada Medzes pagasta Šķēdes ciema dzīvojamajām ēkām.

Otrajā alternatīvā vēja parka smaguma centrs pārcelts vairāk uz dienvidiem, attālinoties no dzīvojamās apbūves līdz 650 metriem.

Darba ziņojuma izstrādes gaitā konstatēts, ka:

  • paredzētā VES parka novietojums plānots putnu un sikspārņu migrācijas ceļā, kas nav vēlams no dabas aizsardzības viedokļa, un tā novietojuma alternatīvas šajā aspektā ir līdzvērtīgas;

  • kopumā pēc ietekmes uz vidi paredzētā VES parka otrā alternatīva ir labvēlīgāka par pirmo;

  • nav konstatēti otrās alternatīvas īstenošanu izslēdzoši apstākļi;

  • pirmā alternatīva ir nelabvēlīgāka par otro, turklāt ir konstatēts tās īstenošanu izslēdzošs apstāklis - trokšņa normatīvu pārsniegumi blakus esošajā Šķēdes ciemā.

Ar plānotā VES parka plāniem (M 1:5000) un IVN darba ziņojumu var iepazīties:

  • Liepājas pilsētas domē (Rožu ielā 6, Liepājā, 63404750),

  • Liepājas reģionālajā vides pārvaldē (Jaunās Ostmalas ielā 2, Liepājā, 63424826),

  • Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīgā, 67321173),

  • interneta vietnē www.eiroprojekts.lv/Rapsoil

no š.g. 3. līdz 23. decembrim un šajā laikā sūtīt rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības ielā 23, LV-1045 Rīga, tālr. 67321173, www.vpvb.gov,lv , vpvb@vpvb.gov.lv ).

Paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojuma sabiedriskā apspriešana

notiks š.g. 16. decembrī Liepājas pilsētas domē (Rožu ielā 6, Liepājā) plkst. 14.00.

SIA "Rapsoil"
kontakttālrunis 29277744

 
IVN pabeigts
IVN tiek veikts
IVN piemērots
IVN nav piemērots
poga_dzelt.gif (924 bytes) IVN pārtraukts

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs