Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  IVN procedūra
  Projekti
  Informācija


Publicēts laikrakstā „ Talsu vēstnesis”
2009.gada 3.decembrī

Kūdras ieguves lauku paplašināšana atradnē „Lielsalas purvs”

Atbilstoši likumam „Par ietekmes uz vidi novērtējumu" un Vides pārraudzības valsts biroja 2008.gada 5.augustā izsniegtajai programmai ietekmes uz vidi novērtējumam, SIA „Firma L4" ir izstrādājusi Ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu SIA „Pindstrup Latvia” paredzētajai darbībai – kūdras ieguves lauku paplašināšanai, kas 2009.gada 30.novembrī iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā.

Kūdras ieguves lauku paplašināšana paredzēta ~ 301 ha platībā atradnē „Lielsalas purvs” (Sēmes purva un Trīšautpurva teritorija) Talsu novada Valdgales pagasta teritorijā (zemes kadastra Nr. 8892 004 0006). Paredzēta gabalkūdras ieguve ar griešanas paņēmienu. Gadā plānots iegūt ~ 40 tūkst. m3 materiāla uz 100 ha. Iegūtās kūdras izvešanai no atradnes teritorijas plānots izbūvēt sliežu ceļu, kas pieslēgsies pārkraušanas punktam, no kura paredzēta turpmāka iegūtā materiāla transportēšana ar autotransporta palīdzību. Kūdras ieguvei paredzētā teritorija robežojas ar īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) – dabas liegumu “Stiklu purvi”.

Ar Noslēguma ziņojumu var iepazīties:

  • SIA „Pindstrup Latvia”, Krišjāņa Valdemāra iela 17, Talsi, tālr. 63291231, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00;

  • Valdgales pagasta padomē, „Pagastmāja", Pūņas, Valdgales pagasts, Talsu novads, tālr. 63291252, darba dienās no plkst. 8:00 līdz 12:00/13:00 līdz 17:00;

  • Vides pārraudzības valsts birojā, Rūpniecības iela 23, Rīgā, tālr. 67321173, darba dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00;

  • Valsts vides dienesta Ventspils reģionālajā vides pārvaldē, Dārzu iela 2, Ventspils, tālr. 63626903, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00.

Noslēguma ziņojums pieejams SIA „Firma L4” mājas lapā www.L4.lv.

Rakstiskus priekšlikumus divdesmit dienu laikā pēc šī paziņojuma publicēšanas iespējams iesniegt Vides pārraudzības valsts birojam – Rīgā, Rūpniecības ielā 23, LV–1045, tālr. 67321173, http://www.vidm.gov.lv/ivnvb.

 

 
IVN pabeigts
IVN tiek veikts
IVN piemērots
IVN nav piemērots
poga_dzelt.gif (924 bytes) IVN pārtraukts

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs