Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  IVN procedūra
  Projekti
  Informācija


Publicēts laikrakstā „Latvijas vēstnesis’
2009.gada 18.decembrī

Paziņojums par darba ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 26.08.2009.gada lēmumu nr.387, kas pieņemts pamatojoties uz SIA "Dolomīts - Latvija" 24.08.2009. iesniegumu nr.24-08/2009, tiek veikta ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra SIA "Dolomīts - Latvija" (reģ.nr.40003984506, adrese: Vecmīlgrāvja 1.līnija 32-30, Rīga, LV-1015) paredzētajai darbībai "Dolomīta ieguve derīgo izrakteņu atradnē "Ločukrosti"" Kārsavas novada Mērdzenes pagasta teritorijā, zemes īpašumā "Ločukrosti" (zemes kadastra nr.68720070094 un nr.68720070002).

Laika posmā no 2009.gada 18.decembra līdz 2010.gada 6.janvārim tiek organizēta IVN Darba ziņojuma sabiedriskā apspriešana. Ar Darba ziņojumu un tā kopsavilkumu var iepazīties:

  • Mērdzenes pagasta padomes ēkā Mērdzenes ciemā, Kārsavas novadā;

  • Kārsavas novada domē Vienības iela 53, Kārsavā, Kārsavas novadā;

  • Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīgā, darbdienās no plkst. 10.00 līdz 16.00; tālr. 67321173, interneta mājas lapas adrese: www.vidm.gov.lv/ivnvb.

  • Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālajā vides pārvaldē Zemnieku ielā 5, Rēzeknē.

  • Interneta portālā www.geoexpert.lv sadaļā IVN.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību lūdzam iesniegt Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045; tālr. 7321173, www.vidm.gov.lv/ivnvb/) līdz 2010.gada 6.janvārim.

Paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2009.gada 28.decembrī plkst. 13.00 Mērdzenes pagasta Tautas namā Mērdzenes ciemā.

SIA "Dolomīts - Latvija" pilnvarotās personas kontakttālrunis 29545377.

 

 
IVN pabeigts
IVN tiek veikts
IVN piemērots
IVN nav piemērots
poga_dzelt.gif (924 bytes) IVN pārtraukts

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs