Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  IVN procedūra
  Projekti
  Informācija


Publicēts laikrakstā „Latvijas vēstnesis”
2009.gada 30.decembrī

Paziņojums

Vides pārraudzības valsts birojs 2009. gada 10. decembrī ir pieņēmis lēmumu Nr. 505 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu SIA "CoEnCo" (reģ. Nr. 40103212315, juridiskā adrese: Grēcinieku ielā 8, Rīga, LV 1050) akmeņogļu pārstrādes uzņēmuma ar elektroenerģijas ražotni izveidei Liepājā nekustamajos īpašumos Pulvera ielā 6 (kad. Nr. 1700 011 392) un Pulvera ielā 8 (kad.Nr. 1700 011 0094), kas atrodas Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā. Lēmums pieņemts pamatojoties uz likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 4.pantu un šā likuma 1.pielikuma "Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams" 1.punktu, t. i., attiecībā uz iekārtām, kas paredzētas ogļu pārstrādei, ja pārstrādes apjoms ir 500 vai vairāk tonnu diennaktī.

Paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējā sabiedriskā apspriešana (tikšanās ar interesentiem) notiks 2010. gada 21. janvārī plkst. 18.00 Liepājas pilsētas domes zālē (adrese: Rožu ielā 6, Liepāja).

Informācija par paredzēto darbību, kā arī sagatavotie dokumenti (iesniegums, lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību un sākotnējās sabiedriskās apspriešanas organizēšanu) ir pieejami:

  • SIA "CoEnCo" mājas lapā www.hrc.lv;

  • Liepājas speciālās zonas pārvaldē (Feniksa ielā 4, Liepājā, LV 3401, tel. 63427605) darba dienās no 8.00 līdz 16.30 (pusdienlaiks no 12.00 līdz 12.30) vai mājas lapā www.liepaja-sez.lv;

  • Liepājas pilsētas domē (Rožu ielā 6, Liepājā, LV 3401, tel. 63404750) darba dienās no 8.30 līdz 17.00 (pusdienlaiks no 12.30 līdz 13.00);

  • Valsts vides dienesta Liepājas reģionālajā vides pārvaldē (Jaunā Ostmala 2a, Liepājā, LV 3401, tel.63424826) pirmdienās no 8.30 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 8.30 līdz 17.00 un piektdienās no 8.30 līdz 16.00 (pusdienlaiks no 12.30 līdz 13.00);

  • Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045) darba dienās no 10.00 līdz 16.00 vai mājaslapā www.vidm.gov.lv/ivnvb.

Rakstiski priekšlikumi par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi tiks gaidīti Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV 1045, (tel. 67321173; mājaslapa www.vidm.gov.lv/ivnvb ) līdz 2010. gada 25.janvārim.

 
IVN pabeigts
IVN tiek veikts
IVN piemērots
IVN nav piemērots
poga_dzelt.gif (924 bytes) IVN pārtraukts

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs