Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  IVN procedūra
  Projekti
  Informācija


Paziņojums!

Ir izstrādāta 1. redakcija paredzētās darbības - jaukta tipa kompleksa būvniecība nekustamajā īpašumā ”Mežlepstes” ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) - dabas parku ”Engures ezers” novērtējuma ziņojumam.

Darbības ierosinātājs : Jānis Blunavs

Ar ziņojumu iespējams iepazīties:

- Engures pagasta padomē, Jūras iela 85, Engure
- Dabas aizsardzības pārvaldē, Eksporta iela 5, Rīga;
- Valsts vides dienesta Ventspils reģionālajā vides pārvaldē, Dārzu iela 2, Ventspils;
-Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīga;
- kā arī internetā www.videseksperti.lv

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par minēto ziņojumu, kā arī pieprasījumu novērtējuma sabiedriskās apspriedes organizēšanai, lūdzam sūtīt Vides pārraudzības valsts birojam līdz 2009. gada 22. jūnijam.

 
IVN pabeigts
IVN tiek veikts
IVN piemērots
IVN nav piemērots
poga_dzelt.gif (924 bytes) IVN pārtraukts

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs