Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  IVN procedūra
  Projekti
  Informācija


Publicēts laikrakstā „Latvijas vēstnesis”
2009.gada 17.decembrī

Paziņojums par Rīgas Ziemeļu transporta koridora 2.posma

ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Šā gada 17.decembrī ir pabeigts un Vides pārraudzības valsts birojā iesniegts ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) darba ziņojums automaģistrāles būvniecībai no Daugavgrīvas ielas līdz Gustava Zemgala gatvei (Vairoga iela) - Rīgas Ziemeļu transporta koridora 2.posmam.

Sabiedriskajai apspriešanai tiek nodots ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojums, ko sagatavoja SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" un kas ir izstrādāts, pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja 2006.gada 28.jūlijā pieņemto lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību.

Projekta ierosinātājs - Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments Rīgā, Amatu ielā 4, tālr. 67105558.

IVN darba ziņojumu sagatavoja SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" Skolas ielā 10-8, Rīgā, tālr. 67242411.

IVN darba ziņojuma sabiedriskā apspriešana notiks no 17.12.2009. līdz 27.01.2010. Ar darba ziņojumu, tā kopsavilkumu un kartogrāfiskajiem materiāliem var iepazīties:

- Rīgas domē Rātslaukumā 1, 2.stāva vestibilā, darbdienās darba laikā;
- Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta interneta mājaslapā www.rdpad.lv;
- Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīgā, darbdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 (www.vpvb.gov.lv);
- Vides valsts dienesta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, darbdienās darba laikā.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 07.01.2010. plkst. 18.00 Rīgas domē Rātslaukumā 1, Sēžu zālē.

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par IVN darba ziņojumu līdz 27.01.2010. var iesniegt vai sūtīt pa pastu Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045 (tālr. 67321173; fakss 67321049, vpvb@vpvb.gov.lv), Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, kā arī speciāli šim nolūkam izvietotajā pastkastē Rīgas domē Rātslaukumā 1, 2.stāva vestibilā.

 
IVN pabeigts
IVN tiek veikts
IVN piemērots
IVN nav piemērots
poga_dzelt.gif (924 bytes) IVN pārtraukts

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs