Vides pārraudzības valsts birojs

English version

  IVN procedūra

  Projekti

  Informācija

lsivn.png (536 bytes)

 
Ietekmes uz vidi novērtējums piemērots

Smilts – grants, smilts un dolomītu ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Viļņi” (A.Logins)

 

Smilts – grants un smilts ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Ģērbumi” (SIA „JAUNUMS”)

Kūdras ieguve derīgo izrakteņu atradnē „Meldziras” (SIA „MODUS M”)

Smilts-grants un smilts ieguve atradnē „Priežkalni II” Dunikas pagastā (SIA “VOLARTS”)

 

Hidroelektrostacijas (HES) būvniecība Gailīšu pagastā (SIA „Mūsas Straume”)

Smilts un smilts - grants ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Staltbrieži” Rendas pagastā

Teritorijas izveide kravas laukumiem (SIA LSEZ „Liepaja Bulk Terminal Ltd”)

Dolomītu ieguve derīgo izrakteņu atradnē „Degļeva” nekustamā īpašuma „Purvalāči” (SIA „Hetera”)

Mālupes HES būvniecība (SIA „Mūsu HES”)

Atstrādāto eļļu sadedzināšana Naudītes pagastā (“Ojārs Āva un D”)

Dolomītu ieguve dolomītu atradnē “Tūrkalne” (SIA “DekoGeoBalts”)

Degvielas ražošana Jēkabpilī (SIA „EKO Petroleum”)

Laivu piestātņu būvniecība Rīgā (E.Bērziņš)

Smilts-grants un smilts ieguvē atradnē „Priežkalni II laukums” Dunikas pagastā

Naftas produktu (mazuta un dīzeļdegvielas) bāzes būvniecība Rīgā (SIA “LaCon”)

Ražošanas atkritumu sadedzināšanas iekārta (SIA “REBIR”)

Līdzsadedzināšanas iekārtas uzstādīšana siltuma un tvaika ražošanai (SIA „Ovi Rīga”)

Dolomītu ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Lauce” Sērenes pagastā

Cūku kūts būvniecība Gailīšu pagastā īpašumā “Mazie strauti”

Smilts – grants un smilts ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Lejasozoli”

Mazā Baltezera piekrastes tīrīšana, uzbēršana un labiekārtošana

Valsts meliorācijas sistēmas “Užavas polderis” 1.poldera rekonstrukcija

Kuģu piestātnes būvniecība Liepājas SEZ ostas teritorijā

Meža autoceļa “Ornitologu ceļš” rekonstrukcija

Karjera rekultivācija Rundāles pagastā

Rūpniecisko un citu ražošanas atkritumu pārstrādes kompleksa izveide

Briežu dārza izveide Kombuļu pagastā.

Dolomītu ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Saikava”

Ogļūdeņražu ieguve (SIA “B & B Oil”)

Ogres upes gultnes padziļināšana un pārtīrīšana

Derīgo izrakt eņu atradne “POPE IV”

Atpūtas bāze - kempings Krāslavā

Abavas upes padziļināšana

Koģenerācijas elektrostacijas būvniecība Liepājā

 

 

IVN pabeigts
IVN tiek veikts
IVN nav piemērots
poga_dzelt.gif (924 bytes)IVN pārtraukts

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs