Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  IVN procedūra
  Projekti
  Informācija
lsivn.png (536 bytes)

 
Ietekmes uz vidi novērtējums
pabeigts

Smilts – grants un smilts ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Vijas” (SIA „VEDA”)
Dolomīta ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Dutkas” Rīgas rajona Ropažu novadā
Autoceļa E67 posma A4 (Saulkalne) – Bauska (Ārce) būvniecība
Dolomīta ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Dārzciems 2” (SIA “LOMARO”)

Naftas pārstrādes rūpnīcas izveide (SIA “Euro Oil Refinery”)

Rīgas dzelzceļa tīkla, staciju un savienojošo sliežu ceļu rekonstrukcija Rīgas Brīvostas apkalpošanai, stacijas “Bolderāja” rekonstrukcija un stacijas “Bolderāja – 2” izveide (VAS “Latvijas Dzelzceļš)
Kūdras ieguve derīgo izrakteņu atradnes „Drabiņu purvs” teritorijā (SIA „Laflora”)
Cūkkopības kompleksa izveide Sesavas pagastā (SIA “Latagro”)
Smilts – grants un smilts ieguve derīgo izrakteņu atradnē ”Mazsili” (IU ”Sijāts”)
Cūkkopības kompleksa izveide Brunavas pagastā (SIA “TUNKŪNI”)
Sliežu ceļa atjaunošana dzelzceļa posmā Indra - valsts robeža (VAS “Latvijas Dzelzceļš)

Dolomītu ieguve dolomītu atradnē “Pērtnieki” (SIA “Vlakon”)

Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra
Alumīnija lūžņu pārstrāde (pārkausēšana) (SIA „Dīlers”)
Šķidrā koagulanta ražotnes būvniecība
Golfa laukuma kompleksa būvniecība (SIA “Incom Network Rīga”)
Dolomīta ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Dārzciema dolomīts” (SIA “Dārzciema dolomīts”)
Autoceļš A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene) posma Inčukalns – Rīdzene rekonstrukcija
Cūku audzēšanas komplekss “Apriķi Bacon” un “Apriķi Breeding” (SIA “NYGAARD INTERNATIONAL”)
Naftas produktu termināļa rekonstrukcija (SIA “WOODISON TERMINAL”)
Rīgas termoelektrostacijas TEC - 2 ražotnes rekonstrukcija (2.kārta)
Smilts ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Stradiņi” Varakļānu pagastā
Jauna cūkkopības kompleksa izveide Mežāres pagastā (SIA “CMC Ozoli”)
Cūkkopības kompleksa būvniecība Zantes pagastā (SIA “Starteris”)
Smilts ieguve derīgo izrakteņu  atradnē “Lilaste II”
Dolomītu ieguve dolomītu atradnē “Lauce” zemes gabalos „Sīļi” un "Pelši" (SIA “Garkalnes grants”)
Autoceļš A8 Rīga - Jelgava -Lietuvas robeža (Meitene) rekonstrukcija
Automaģistrāles posms no autoceļa A2 Brīvības gatve līdz Vairoga ielai
Baltezera rietumu apvedceļa būvniecība un valsts galvenā autoceļa A1 Rīga (Baltezers) - Igaunijas robeža (Ainaži) posma Ādaži - Lilaste (no 6.3 km līdz 21.05 km) rekonstrukcija
Cūkkopības kompleksa paplašināšana Īslīces pagastā (SIA “ Gaižēni”)
Ģipšakmens ieguve ģipšakmens atradnē “Zvejnieki” (SIA “ Saint - Gobain celtniecības produkti”)
Nobarojamo cūku audzēšanas kompleksa izveide ( SIA “Lauberes bekons”)
Kūdras ieguve Rucavas pagastā (SIA “Ziegler Rucava”)
Dolomītu ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Birži – Miķelāni”
Dolomītu ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Lauce”
Cūkkopības kompleksa būvniecība Ģibuļu pagastā (SIA “Starteris”)
Dolomīta ieguve  atradnē "Purmales" Iecavas pagastā ( SIA "Dialtek")
Autoceļš A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža posma Rīgas apvedceļš - Sēnīte rekonstrukcija
Cementa rūpnīcas būvniecības (SIA “Cemex”)
Agrocelulozes papīra un bioenerģijas ražošana Umurgas pagastā
Pļaviņu hidroelektrostacijas rezerves (avārijas) pārgāznes būvniecība
Autoceļa A4 Rīgas apvedceļa (Baltezers – Saulkalne) rekonstrukcija
Dolomītu ieguve Salenieku dolomītu atradnē
Latgales autoceļa posma Pļaviņas - Jēkabpils (Jēkabpils apvedceļa) būvniecība
Autoceļš V1222 Nīca - Otaņķi - Grobiņa
Derīgo izrakteņu grants - smilts ieguve Slampes pagastā
Ķekavas apvedceļa būvniecība
Dolomītu ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Ape”
Aizsprosta – regulatora atjaunošana uz Jašas upes
Derīgo izrakteņu atradnes “Ceļinieki” paplašināšana
Nobarojamo cūku kompleksa “Avoti” izveide
Ferosakausējumu ražotnes izveide
Derīgo izrakteņu atradnes “Ceļinieki” paplašināšana
Kūdras ieguves lauku paplašināšana Getliņu purvā
Cūku audzēšanas kompleksa “Brīvkalni” būvniecība
Cūku audzēšanas kompleksa būvniecība (SIA “Kurzemes bekons”)
Latgales ātrsatiksmes autoceļa posms Koknese - Pļaviņas
Divu jaunu radioaktīvo atkritumu tvertņu un lietoto slēgto starojuma avotu ilgtermiņa glabātavas izveide
Naftas produktu termināla būvniecība Liepājā (SIA “LIEPAJA OIL TERMINAL”)
Cūku intensīvās audzēšanas kompleksa izveide Jaunbērzes pagasta “Ošlejās”
Naftas produktu pārkraušanas terminālis Ventspilī (SIA “Ventall Termināls”)
Rīgas termoelektrostacijas TEC - 2 ražotnes rekonstrukcija
Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu poligons
Azbestu saturošo atkritumu poligons
Mērsraga ostas Ziemeļu mols
Piejūras reģiona sadzīves atkritumu poligons
Salaspils kodolreaktora likvidēšana un demontāža
Skultes ostas Dienvidu mola rekonstrukcija
Naftas produktu rezervuāru parka paplašināšana  (A/S “BLB Baltijas Termināls”)
Jaunas celulozes rūpnīcas būvniecība
Minerālmēslu noliktavu izveide Rīnūžos (SIA “Alpha Osta”)
Naftas produktu termināla būvniecība Kundziņsalā (SIA “Naftas serviss”)
Dīzeļdegvielas rezervuāra parks Nr. 5, 6, 7, 8 Ventspilī
Autoceļš Ludza - Terehova
Naftas produktu noliktavas būvniecība Kundziņasalā (SIA “MAN-TESS”)
Naftas produktu termināla būvniecība Rīnūžos (A/S “NAFTIMPEKS”)
Ķīmiskās rūpnīcas celtniecība Daugavpilī
Daugavas šķērsojums (tilts vai tunelis) Rīgā
Naftas produktu termināls Daugavgrīvā
Slokas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība
Jelgavas reģiona sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons
Mazuta rezervuāra parks Ventspilī
Ventspils pilsētas kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība
Bīstamo atkritumu savākšanas stacijas izveide
Rīgas TEC – 1 rekonstrukcija
Bīstamo atkritumu apglabāšanas poligons
Austrumlatgales sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons
Latgales autoceļa posms P32-Koknese
Rēzeknes centralizētās dzeramā ūdens ūdensgūtnes izveide
Autoceļa A1 jaunais trases posms Lilaste-Skulte
Augstsprieguma elektropārvades līnijas būvniecība no Ķeguma HES līdz apakšstacijai “Stelpe”
Malienas reģiona sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons
Ziemeļvidzemes sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons
Hidroelektrostacijas būvniecība Daugavpils rajona Ambeļu pagasta z/s "Pureņi"
Ventspils reģiona sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons
Liepājas reģiona sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons
Liepājas Karaostas kanāla piesārņoto nogulumu deponēšanas vietas izveide
Dienvidlatgales reģiona sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons
Bīstamo atkritumu sadedzināšanas iekārta
 

IVN tiek veikts
IVN piemērots
IVN nav piemērots
poga_dzelt.gif (924 bytes) IVN pārtraukts

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs