Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  IVN procedūra
  Projekti
  Informācija
lsivn.png (536 bytes)

 
Informācija

1.  Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams saskaņā likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1.pielikumu

2. Darbības, kurām nepieciešams sākotnējais izvērtējums saskaņā ar likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 2.pielikumu

3.  Paredzētās darbības, kurām nepieciešams ietekmes sākotnējais izvērtējums
saskaņā likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” III nodaļu

4.  Paredzētās darbības, kurām var būt pārrobežu ietekme
saskaņā likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 20.1 pantu

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 08.03.2010
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs