Latvijas Republikas Ģērbonis
  

Vides pārraudzības valsts birojs

English version

lsivn.png (536 bytes)

Meklēšana

Jautājums VP valsts birojam

 
Meklēšana
 


 
Meklēt internetā
Meklēt VPVB mājas lapā

 

 

    

 

mājās

uz lapas sākumu

Info | Vēsture | Nolikums | Likumdošana | Struktūra | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


IVN valsts biroja adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, Latvija
Telefons: (+371) 7321173, 7321209, fakss: (+371) 7321049
E-pasts: vineta.maskava@vpvb.gov.lv