Vides pārraudzības valsts birojs

Lpoga.gif (1634 bytes)
English version
  Kritēriji
  Pretendentiem
  Reģistrs
  Informācija
  Procedūra
lsivn.png (536 bytes)

  Pretendentiem

 Biežāk uzdotie jautājumi

Vai man ir tiesības pretendēt uz „Ekopuķīti”?
Vispirms pārbaudiet, vai Jūs interesējošā preču grupa ir iekļauta ES ekomerķējuma sistēmā. Ja ir, tad pārliecinieties, vai Jūsu produkcijas raksturojums atbilst preču grupas definīcijai un konkrētajā preču grupā noteiktajiem ekoloģiskajiem kritērijiem

Vai es varu pieteikties?
Ražotāji, importētāji un pakalpojumu sniedzēji var pieteikties uz "Ekopuķīti". Arī tirgotāji un mazumtirgotāji var pieteikties, ja vien to piedāvātā produkcija tiek realizēta ar viņu pašu firmas zīmolu.

Kur man jāpiesakās?
Vides pārraudzības valsts birojā, kas ir Eiropas ekomarķējuma kompetentā institūcija Latvijā. Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr.7321173.

Kas jādara, lai pieteiktos uz „Ekopuķīti”?
Informējiet kompetento institūciju par Jūsu vēlmi iesaistīties Eiropas ekomarķējuma sistēmā. Kompetentā institūcija sagatavos Jums pieteikuma formu, kurā būs norādīts, kāda informācija pretendentam jāsniedz un kādas pārbaudes jāveic, lai pierādītu produkcijas atbilstību noteiktajiem kritērijiem attiecīgajā preču grupā.

Kas notiek ar manu pieteikumu?
Kompetentā institūcija izvērtē pieteikumu un tajā ietverto informāciju, kā arī veic nepieciešamās pārbaudes produkcijas atbilstības noteiktajiem kritērijiem novērtēšanai. Eiropas ekomarķējums tiek piešķirts, slēdzot līgumu. Pretendentam tiek noteikta pieteikuma maksa.

Kādi ir ekomarķējuma lietošanas noteikumi?
Kompetentā institūcija piešķir licenci lietot ekomarķējumu, saskaņā ar līgumā norādītajiem noteikumiem. Licences darbības laiks ir attiecīgās produktu/pakalpojumu grupas ekoloģisko kritēriju darbības laiks. Katru gadu tiek noteikta ekomarķējuma licences lietošanas gada maksa.

uz lapas sākumu
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 08.03.2010
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs