Vides pārraudzības valsts birojs

Lpoga.gif (1634 bytes)
English version
  Kritēriji
  Pretendentiem
  Reģistrs
  Informācija
  Procedūra
lsivn.png (536 bytes)

 

Kritēriji

Eiropas ekomarķējuma sistēmā katrai preču vai pakalpojumu grupai tiek izstrādāti ekoloģiskie kritēriji, kuru mērķis ir samazināt produkta ietekmi uz vidi visā tā dzīves ciklā – no ražošanas līdz nonākšanai atkritumos. Kritērijus izstrādā ekspertu darba grupas prezidējošās dalībvalsts vadībā, konsultējoties ar visu ieinteresēto pušu pārstāvjiem (ražošanas un mazumtirdzniecības uzņēmumiem, valsts un nevalstiskajām patērētāju tiesību aizsardzības un vides aizsardzības organizācijām, u.c. sabiedriskajām organizācijām). 

Produktu grupu ekoloģisko kritēriju darbības laiks ir no 3 līdz 5 gadiem. To periodiska pārskatīšana un pārstrādāšana nodrošina iespēju sekot līdzi vides aizsardzības prasību attīstībai, tirgus izmaiņām un tehniskajam progresam.

Noklikšķinot uz noteiktas preces vai pakalpojuma, Jums ir iespēja lejupielādēt Eiropas Komisijas lēmumu, kas nosaka ekoloģiskos kritērijus attiecīgajā produktu grupā. Eiropas Savienības Ekomarķējuma mājas lapā

Jums ir iespēja atrast plašāku informāciju par katru produktu grupu, tām produktu grupām, kuru ekoloģiskie kritēriji ir izstrādes stadijā, kā arī iespējām iesaistīties kritēriju izstrādēs procesā.

Sadzīves izmantošanai:

Mājai:

Būvniecībai un remontam:

Biroja piederumi un citi:

Atpūtai:

uz lapas sākumu
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 08.03.2010
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs