Vides pārraudzības valsts birojs

Lpoga.gif (1634 bytes)
English version
  Kritēriji
  Pretendentiem
  Reģistrs
  Informācija
  Procedūra
lsivn.png (536 bytes)

 
Eiropas Ekomarķējums

eko.GIF (4181 bytes)

Šī "Ekopuķīte" ir Eiropas ekomarķējuma logotips - tas palīdzēs Jums atpazīt videi draudzīgas preces un pakalpojumus

Eiropas ekomarķējums ir viens no brīvprātīgajiem vides politikas instrumentiem uzņēmumu ilgtspējīgai attīstībai. Eiropas ekomarķējuma sistēma tika izveidota 1992.gadā un tās autors ir Eiropas Komisija. Šobrīd Eiropas ekomarķējums, jeb „Ekopuķīte” ir vadošs un visu Eiropas Savienības dalībvalstu teritoriju aptverošs marķējums, kas apliecina preču un pakalpojumu atbilstību augstākajiem vides standartiem. „Ekopuķīte” ir atzīta arī tādās valstīs kā Norvēģija, Lihtenšteina un Islande.

Eiropas Ekomarķējuma pamatā ir preventīva uzņēmumu radītās tiešās un netiešās ietekmes mazināšana, veicinot videi draudzīgu patēriņu. Sistēmas mērķis ir sekmēt un stimulēt tādu preču ražošanu un pakalpojumu sniegšanu, kuru ietekme uz vidi visos to dzīves cikla posmos ir samazināta līdz minimumam.

Eiropas Savienībā Ekomarķējumu regulē:

Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 17.jūlija Regula (EK) Nr. 1980/2000

Komisijas Lēmums (2000. gada 10. novembris) C(2000) 3278 Par standartlīgumu, kas attiecas uz Kopienas ekomarķējuma izmantošanas noteikumiem.

Komisijas Lēmums (2000. gada 10. novembris) C(2000) 3279 Ar ko nosaka maksājumus par Kopienas ekomarķējuma pieteikumiem un ikgadējos maksājumus par to.

Eiropas ekomarķējumu var piešķirt gan precēm, gan pakalpojumiem, ja pretendents atbilst Regulas un attiecīgās preču/pakalpojumu grupas kritērijiem. Līdz šim brīdim Eiropas Savienībā ir izstrādāti un apstiprināti ekoloģiskie kritēriji 25 dažādām preču un pakalpojumu grupām.

Informatīvi izdevumi

Videi draudzīgs „iepirkums”

Ceļvedis pretendentiem uz „Ekopuķīti”

Ekomarķējuma buklets

Saites

http://www.eco-label.com/

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/index_en.htm

uz lapas sākumu
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 08.03.2010
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs