Latvijas Republikas Ģērbonis
  

Vides pārraudzības valsts birojs

English version

lsivn.png (536 bytes)
  Apstrādes uzņēmumi  
  Informācija 

Meklēšana

Jautājums VP valsts birojam

 
Nolietotais transports

Latvijas likumdošanas mērķi šajā jomā ir  :

  • samazināt atkritumu rašanos no transportlīdzekļiem un nolietotiem transportlīdzekļiem,

  • veicināt nolietotu transportlīdzekļu un to materiālu, detaļu un vielu otrreizēju izmantošanu, reģenerāciju un pārstrādi, 

  • nodrošināt nolietotu transportlīdzekļu apstrādi un apglabāšanu cilvēka veselībai un videi drošā veidā.

Likumdošanā ir iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/53/EK (2000.gada 18.septembris) par nolietotiem transportlīdzekļiem .

Transportlīdzekļa īpašniekam jānodrošina, lai jebkurš tā īpašumā esošs nolietots transportlīdzeklis tiktu nodots apstrādes uzņēmumam. Transportlīdzekli apstrādes uzņēmumam var nodot transportlīdzekļa īpašnieks vai viņa rakstveidā pilnvarota persona.

Pieņemot transportlīdzekli, apstrādes uzņēmums, izsniedz likvidācijas sertifikātu* trijos eksemplāros:

  • pirmo eksemplāru izsniedz nolietotā transportlīdzekļa īpašniekam, bet, ja transportlīdzeklis ir atmests, – attiecīgajai pašvaldībai;

  • otro eksemplāru apstrādes uzņēmums ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc tā izsniegšanas nodod Ceļu satiksmes drošības direkcijā  transportlīdzekļa norakstīšanai;

  • trešais eksemplārs paliek apstrādes uzņēmuma arhīvā, un to glabā piecus gadus.

Ja īpašnieks transportlīdzekli ir izkomplektējis vai nodod apstrādes uzņēmumam atsevišķus tā agregātus, likvidācijas sertifikātu izsniedz tikai numurētam agregātam.

Likvidācijas sertifikātu drīkst izsniegt apstrādes uzņēmums, kas:

Vides aizsardzības prasības apstrādes uzņēmumiem, nolietotu transportlīdzekļu, to sastāvdaļu un materiālu otrreizējas izmantošanas, reģenerācijas un pārstrādes normas, nolietotu transportlīdzekļu pārstrādes plānā iekļaujamo obligāto informāciju, informāciju, kas iekļaujama nolietotu transportlīdzekļu apstrādes uzņēmuma pārskatā nosaka Ministru kabineta 2004.gada 6.aprīļa noteikumi Nr. 243 "Prasības nolietotu transportlīdzekļu pārstrādei un vides prasības apstrādes uzņēmumiem".


 *likvidācijas sertifikāts ir apliecinājums par nolietotā transportlīdzekļa īpašuma tiesību nodošanu apstrādes uzņēmumam.

uz lapas sākumu
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 15.03.2010
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs