Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  IVN procedūra
  Projekti
  Informācija
lsivn.png (536 bytes)


Ietekmes uz vidi novērtējums

Ietekmes uz vidi novērtējums tiek veikts saskaņā ar 1998. gada 14. oktobrī pieņemtā likuma ‘’Par ietekmes uz vidi novērtējumu’’ un 2004. gada 6. janvāra Ministru kabineta Noteikumu Nr. 4 ‘’Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts biroja nolikums’’ prasībām. 2004. gada 17. februārī tika pieņemti Ministru kabineta Noteikumi Nr.87 ”Kārtība, kādā vērtējama ietekme uz vidi”, kas precīzi reglamentē likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” noteikto prasību izpildes mehānismu. Tādējādi Latvijā esošā likumdošana ir saskaņota ar atbilstošajām ES direktīvām -Eiropas Padomes 1985.gada 27.jūnija direktīva 85/337/EEC ‘’Par sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu’’ un Eiropas Savienības 1997.gada 3.marta direktīva 97/11/EC, kura precizē un papildina iepriekšminēto direktīvu.

Biroja darbību ietekmes uz vidi pārrobežu kontekstā nosaka 1991.gada 25.februāra Espoo konvencija ‘’Par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā’’, kurai Latvija ir pievienojusies 1998.gada 1.jūlijā un 1997.gada 14.marta līgums starp Latvijas Republikas valdību un Igaunijas Republikas valdību par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā.

uz lapas sākumu
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 08.03.2010
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs